ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร/ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมจังหวัด
หน่วยฝึกอบรม
  • จำนวนผู้ผ่านการอบรม ทั่วประเทศ ทั้งหมด 272185 คน
    ปีผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหาร
    2563239816
    256426316179036
    2565834457434