วันที่: 19 ต.ค. 2565
เวลา: 09:00- 17:00 น.
หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร
วิธีการจัดการอบรม: อบรมแบบดิจิทัล - รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
สถานที่: รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน: 199 บาท
ผู้ประสานงาน: นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์
โทรศัพท์: 0955366539 ไลน์ไอดี: @meco
รายละเอียดอื่นๆ

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร
***บุคคลภายนอกกรอกข้อมูลและทะเบียนในระบบนี้ https://foodhandler.anamai.moph.go.th/register_fhandler?type=2

จากนั้นใช้โค้ดส่วนลด

ozen200   (กรณีรับใบประกาศเป็นไฟล์ทางไลน์หรืออีเมล์) 

ozen300   (กรณีรับใบประกาศตัวจริงและให้จัดส่งทางไปรณีย์)

ใช้โค้ดส่วนลดลงทะเบียนในระบบไลน์ไอดีเพื่อเข้าอบรมในระบบ : @meco
ภายในเดือน ก.พ. 2565


มีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นาง กานต์สิรี ปิ่นหอม
2นายธนกฤต ภัคศรัณย์
3นางสาวกนิฐา กาญจนวงศา
4นายชนินทร์ พลเสน
5นายชนินทร์ พลเสน
6นายชนินทร์ พลเสน
7นายชนินทร์ พลเสน
8นายชนินทร์ พลเสน
9นายชนินทร์ พลเสน
10นายชนินทร์ พลเสน
11นายชนินทร์ พลเสน
12นายชนินทร์ พลเสน
13นายชนินทร์ พลเสน
14นายชนินทร์ พลเสน
15นายชนินทร์ พลเสน
16นายชนินทร์ พลเสน
17นายชนินทร์ พลเสน
18นายชนินทร์ พลเสน
19นางสาวมะลิสา คำพันธ์
20นายธ​นากร​ เยาะเย้ย
21น.ส.ลาวัลณ์ มูลสุวรรณ
22นางสาวบุปผา วิเวกวรรณ์
23นางสาวสุรัตน์ อินพราหม
24นายอินทัช พงษ์ศิรินวกุล
25นางสาววัณวิศา บานเย็น
26นางสาวกัลยกร ใจมุ่ง
27นายปรีดา ลีน้อย
28นางสาวสุนทรี จันทวงศ์
29นางสาวอุบล ไชยช่วย
30นายธัญศิษฐ์ พัชรพิศาลสกุล
31นาย พีรวัส ศิริวัฒนประยูร
32นางสาวชนิตา เขียวประทุม
33นายธนัช สุขสมบูรณ์
34นางสาวยุวลักษณ์​ มณีรัตน์​
35นางสาวสุจินดารัตน์ สันวิลาศ
36นางสาวสายใจ เรืองฉาย
37นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
38นายฐิติพันธ์ คลังทองเจริญ
39นายนิรุธ จุลนารา
40นางสาววรรณภา อันดับ
41นางจิตติมา ล้วนจำเริญ
42นางศิริเพ็ญ ไกรบำรุง
43นางสาวนวิญา การะเกต
44นางสมดี นาครินทร์
45นายวิวรณ์ นาครินทร์
46นายนัฐพล ด่อนวุ่น
47นางสาวปวีณนุช อัศวโรจน์ปัญญา
48นายชาคริต อุปสาร
49นาย กฤษณะ โรจน์มี
50นายธีรพงศ์ เจริญพจน์วจนะ