วันที่: 1 ก.ย. 2565
เวลา: 09:00- 18:00 น.
หลักสูตร : ผู้ประกอบกิจการ
วิธีการจัดการอบรม: อบรมแบบดิจิทัล - ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
สถานที่: เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน: 464 บาท
ผู้ประสานงาน: นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์
โทรศัพท์: 0955366539 ไลน์ไอดี: @meco
รายละเอียดอื่นๆ

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร
***บุคคลภายนอกกรอกข้อมูลและทะเบียนในระบบนี้ https://foodhandler.anamai.moph.go.th/register_fhandler?type=1
เมื่อลงทะเบียนในเว็บกรมแล้วกรุณาแคบหน้าบันทึกส่งหลักฐานที่  lineid : @meco
***บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลด ozensetfree2 เพื่อรับฟรีค่าธรรมเนียมออกเอกสาร ภายใน 31 มีนาคม 2565  lineid : @meco


มีผู้เข้าร่วมการอบรม 12 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นายจักรกฤษณ์ คีรีทวีป
2นางสาวกัญญารัตน์ ชัยพันธ์
3นางสาวลัดดาวัลย์ กรอบกระจก
4นายสุรสาร สุวรรณธนกฤต
5นางสาวสมสกุล เติมผล
6นางสาวสไบทิพย์ สุวรรณรัตน์
7นางสาวยวนใจ ประเสริฐ
8นายสุพัฒน์ ธรรมจง
9นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
10นางสาวนุจรี รัตนวีระชน
11นางสาวภัทศิธร ปานจนะ
12นางสาวญาสิณี ทองมี