วันที่: 19 ต.ค. 2565
เวลา: 09:00- 17:00 น.
หลักสูตร : ผู้ประกอบกิจการ
วิธีการจัดการอบรม: อบรมแบบดิจิทัล - เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
สถานที่: เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน: 464 บาท
ผู้ประสานงาน: นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์
โทรศัพท์: 0955366539 ไลน์ไอดี: @meco
รายละเอียดอื่นๆ

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร
***บุคคลภายนอกกรอกข้อมูลและทะเบียนในระบบนี้ https://www.ozenme.com/register-4/
เมื่อลงทะเบียนในเว็บกรมแล้วกรุณาแคบหน้าบันทึกส่งหลักฐานที่  lineid : @meco
***บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลด ozensetfree2 เพื่อรับฟรีค่าธรรมเนียมออกเอกสาร ภายใน 31 มีนาคม 2565  lineid : @meco


มีผู้เข้าร่วมการอบรม 26 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นายคมสอน สาระนัน
2นายชนินทร์ พลเสน
3นายชนินทร์ พลเสน
4นายชนินทร์ พลเสน
5นายชนินทร์ พลเสน
6นายชนินทร์ พลเสน
7นายชนินทร์ พลเสน
8นายชนินทร์ พลเสน
9นางสาวนภัสสร กาสี
10นางสาวนิภาพร ดาวเรืองรัมย์
11นางสาวจิรัศยา อดกลั้น
12นางสาวกุลธิดา จตุรัสบุรี
13นางสาวปรายฟ้า ชัยสิทธิ์
14นายสุรเดชเต๋า อดทน
15นายอินทัช พงษ์ศิรินวกุล
16นายเดโชชัย ทรมีฤทธิ์
17นายสุปัน นุวรรณ์
18นายสัญญา บุญมาทน
19นายวรุธ อุไรวงศ์
20นางสาวชนิตา เขียวประทุม
21นายสถิตย์ อนุภาพ
22นายสุพัฒน์ ธรรมจง
23นายสนธญา กล้าหาญ
24นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
25นางสาวสุดารัตน์ ขำทรัพย์
26นางสาวบุญทอง มังษา