วันที่: 5 ก.ย. 2565
เวลา: 08:00- 16:00 น.
หลักสูตร : ผู้สัมผัสอาหาร
วิธีการจัดการอบรม: อบรมในสถานที่จัดอบรม
สถานที่: ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม
จังหวัด : นครพนม
ค่าลงทะเบียน: 0 บาท
ผู้ประสานงาน: นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด
โทรศัพท์: 0650255515
มีผู้เข้าร่วมการอบรม 2 คน
ลำดับชื่อ-สกุล
1นางสาวกมลรักษ์ คำต๊ะ
2นายพัฒนศักดิ์ มันยู