วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ท่าแพ จังหวัดสตูล 8 ธ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพญาบังสา สตูล0วนิดา ใบกาเด็ม09376123122
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ท่าแพ จังหวัดสตูล 8 ธ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพญาบังสา สตูล0วนิดา ใบกาเด็ม09376123122
3 บริษัท โอเซน จำกัด 19 ต.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร199นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco50
4 บริษัท โอเซน จำกัด 19 ต.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco26
5 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ต.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา081904302832
6 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ต.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา081904302848
7 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ก.ย. 2565 05:55- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา081904302815
8 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ก.ย. 2565 05:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา081904302834
9 เทศบาลตำบลศรีสงคราม ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 5 ก.ย. 2565 08:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงครามนครพนม0นางสาวกรรณิกา ดายังหยุด06502555152
10 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 4 ก.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
11 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 3 ก.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
12 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 3 ก.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
13 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ก.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco15
14 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ก.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco12
15 เทศบาลตำบลบางเสร่ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 31 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ชลบุรี0ฐิตมณี ศิริโนนรัง08328442450
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 30 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด (หาดทรายแก้ว)ระยอง0ว่าที่ร้อยตรี ธรรมฤทธิ์ ขาวนวล08683338920
17 เทศบาลตำบลบางเสร่ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 30 ส.ค. 2565 08:30- 16:40 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ชลบุรี0ฐิตมณี ศิริโนนรัง08328442450
18 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 28 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
19 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 27 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
20 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 27 ส.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
21 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 25 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย0นางสาวกาญจนา คงรักษ์08964048111
22 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 24 ส.ค. 2565 13:05- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่พิษณุโลก0นางเอื้อมพร ลิ้มตระกูล08170720740
23 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 24 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย0นางสาวกาญจนา คงรักษ์08964048115
24 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเพชรสมุยสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894730
25 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 ส.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวพะเยา0นางสาวรัติรส มามี08854716520
26 เทศบาลเมืองแพรกษา เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 22 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ได้แก่ Zoom Meeting / Microsoft Team / Line Meeting / Google Meet เป็นต้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษา (จำนวน 50 คน)สมุทรปราการ0นายกฤติพงศ์ คำโคตร021369610 ต่อ 2029
27 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 21 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
28 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 20 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
29 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 20 ส.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
30 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หลังสวน จังหวัดชุมพร 19 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนชุมพร0นางสาว ภัทรพร ณ สงคราม0775610610
31 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 19 ส.ค. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร400นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์09464946640
32 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเพชรสมุยสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894730
33 เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 18 ส.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครรังสิตปทุมธานี0ทิพวัลย์ เทพะธัญญะ1
34 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเพชรสมุยสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894732
35 เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 18 ส.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครรังสิตปทุมธานี0ทิพวัลย์ เทพะธัญญะ0
36 เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 18 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลังสงขลา0บุญทรง แจ่มศรี08973296600
37 เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 17 ส.ค. 2565 09:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลังสงขลา0บุญทรง แจ่มศรี08973296600
38 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 16 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมหลวงปู่สวาสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วมพิจิตร0นางรัตติกาล นนท์ตา09196556240
39 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 ส.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อิน์ รีสอร์ท เกาะสมุย หาดบ่อผุดสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894730
40 เทศบาลเมืองแพรกษา เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 15 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ได้แก่ Zoom Meeting / Microsoft Team / Line Meeting / Google Meet เป็นต้น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษา (จำนวน 50 คน)สมุทรปราการ0นายกฤติพงศ์ คำโคตร021369610 ต่อ 2020
41 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 15 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
เทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค0559832210
42 เทศบาลนครเกาะสมุย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 15 ส.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเพชรสมุยสุราษฎร์ธานี0ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร ทองเรือง06386894730
43 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ส.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา08190430286
44 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ส.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา08190430281
45 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 14 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
46 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 14 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
47 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 13 ส.ค. 2565 13:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
48 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 13 ส.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
49 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 11 ส.ค. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โดยใช้วิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ Line Meeting
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0นายวชิระ วิเศษสา055718200 ต่อ 2460
50 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 11 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
เทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค0559832210
51 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลคลองตำหรุชลบุรี0สรัญญา ชูทอง08711524310
52 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อมเชียงใหม่0วุฒิ ปัญญาจิรนาถ08619047470
53 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองจ๊อมเชียงใหม่0วุฒิ ปัญญาจิรนาถ08619047470
54 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 10 ส.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โดยใช้วิทยากรบรรยาย ผ่านระบบ Line Meeting
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร0นายวชิระ วิเศษสา055718200 ต่อ 2460
55 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 10 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
เทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค0559832210
56 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 10 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศสระแก้ว0เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประเทศ037-2319540
57 เทศบาลตำบลป่าคลอก ถลาง จังหวัดภูเก็ต 10 ส.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตภูเก็ต0นางสาววิภาวรรณ รักแก้ว09553869840
58 เทศบาลตำบลป่าคลอก ถลาง จังหวัดภูเก็ต 10 ส.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตภูเก็ต0นางสาววิภาวรรณ รักแก้ว09553869842
59 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 9 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม
เดอะมอลล์(พารากอน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955753
60 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ท่าแพ จังหวัดสตูล 9 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม อบต.ท่าเรือสตูล0นาง สุวิมล ใบมะหาด09000799180
61 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 9 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศสระแก้ว0เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประเทศ037-2319540
62 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ท่าแพ จังหวัดสตูล 9 ส.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม อบต.ท่าเรือสตูล0นาง สุวิมล ใบมะหาด09000799180
63 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 8 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
เทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค0559832210
64 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 7 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
65 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 6 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
66 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 6 ส.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
67 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
ห้องประชุมเกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วภูเก็ต0นางสาววรารัตน์ รามณี08947176730
68 เทศบาลตำบลลานกระบือ ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ช่องลมกำแพงเพชร0กนกวรรณ จี้เงิน08042471810
69 เทศบาลตำบลแชะ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 4 ส.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศาลาประชาคมอำเภอครบุรีนครราชสีมา0นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา09004899100
70 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน แม่จัน จังหวัดเชียงราย 4 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันเชียงราย0นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ09574079630
71 เทศบาลตำบลบ่อกวางทอง บ่อทอง จังหวัดชลบุรี 4 ส.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลบ่อกวางทองชลบุรี0นางอนงค์รัตน์ องอาจบริรักษ์08241256620
72 เทศบาลตำบลแชะ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 4 ส.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศาลาประชาคมอำเภอครบุรีนครราชสีมา0นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา09004899100
73 เทศบาลตำบลหนองหอย เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ส.ค. 2565 09:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองหอยเชียงใหม่0นางสาววิภาวรรณ อุ่นชาติ08386558622
74 เทศบาลตำบลหนองหอย เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4 ส.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองหอยเชียงใหม่0นางสาววิภาวรรณ อุ่นชาติ08386558621
75 เทศบาลตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 4 ส.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมชั้น 2 อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมืองสมุทรปราการ0นายมารุต ใจวัน085 191 53370
76 เทศบาลตำบลบางเมือง เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 3 ส.ค. 2565 09:00- 16:50 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมชั้น 2 อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมืองสมุทรปราการ0นายมารุต ใจวัน085 191 53370
77 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 3 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเลกระบี่0ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา พฤษพนม08339685760
78 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 ส.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมพลายไพรม์ระยอง0นางสาวปาริชาติ ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์08096390200
79 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมศาลาประชารวมใจราชบุรี0นางสาวพัณณิตา เอี่ยมสอาด09444592520
80 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 ส.ค. 2565 12:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมศาลาประชารวมใจราชบุรี0นางสาวพัณณิตา เอี่ยมสอาด09444592520
81 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐนนทบุรี0นางสาวกันยาพร ลิ้มณี09594358851
82 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ส.ค. 2565 09:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco30
83 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ส.ค. 2565 09:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
84 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 1 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่กระบี่0นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร08060307271
85 บริษัท โอเซน จำกัด 31 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
86 บริษัท โอเซน จำกัด 31 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
87 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 31 ก.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
88 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 30 ก.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
89 บริษัท โอเซน จำกัด 30 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
90 บริษัท โอเซน จำกัด 30 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
91 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 30 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
92 บริษัท โอเซน จำกัด 29 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
93 บริษัท โอเซน จำกัด 29 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
94 บริษัท โอเซน จำกัด 28 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
95 บริษัท โอเซน จำกัด 28 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
96 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 27 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
97 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 27 ก.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 06259142290
98 เทศบาลตำบลหนองแดง แม่จริม จังหวัดน่าน 27 ก.ค. 2565 09:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแดงน่าน0นางทิวาพร ดิษเจริญ08175325520
99 เทศบาลตำบลหนองแดง แม่จริม จังหวัดน่าน 27 ก.ค. 2565 09:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองแดงน่าน0นางทิวาพร ดิษเจริญ08175325520
100 บริษัท โอเซน จำกัด 27 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
101 บริษัท โอเซน จำกัด 27 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
102 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 27 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
103 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 27 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา กระบี่0นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร08060307270
104 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 27 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
105 เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนาสารสุราษฎร์ธานี0สิบตำรวจโทหญิง ณัฐติยา ฤทธิชัย06264542930
106 เทศบาลตำบลท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 27 ก.ค. 2565 08:30- 16:50 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่ามะขามกาญจนบุรี0อารีรัตน์ ถิ่นทุ่งทอง06582359320
107 เทศบาลตำบลท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 27 ก.ค. 2565 08:30- 14:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่ามะขามกาญจนบุรี0อารีรัตน์ ถิ่นทุ่งทอง06582359320
108 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 27 ก.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ลำพูน0วันทนีย์ ลุนธิระวงศ์09814166690
109 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 26 ก.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
110 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26 ก.ค. 2565 13:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนิราภรณ์ เตรียมพิทักษ์09559432220
111 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น วังชิ้น จังหวัดแพร่ 26 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น จ.แพร่แพร่0นางสาวน้้ำฝน ดอกวัน08644112941
112 เทศบาลตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 26 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรีชลบุรี0กัณฐิกา ทันธิกุล09329546320
113 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์08630473830
114 บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด 26 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
ผู้อบรมจำนวน 100 คน และต้องอยู่ครบตามกิจกรรมที่กรมอนามัยกำหนด ไม่รับบุคคลภายนอกเชียงใหม่200วิไลพร ศิริภัทรนุกุล09180806870
115 บริษัท โอเซน จำกัด 26 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
116 บริษัท โอเซน จำกัด 26 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
117 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 26 ก.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยใช้วิทยากรกำแพงเพชร0สมพร พาต่อ09203870370
118 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 26 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238952
119 เทศบาลตำบลคลองโยง พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 26 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศาบาทรงไทย วัดมะเกลือนครปฐม0ชญานิษฐ์ สมเจริญ09542651690
120 เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนาสารสุราษฎร์ธานี0สิบตำรวจโทหญิง ณัฐติยา ฤทธิชัย06264542930
121 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 26 ก.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ลำพูน0วันทนีย์ ลุนธิระวงศ์09814166690
122 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 26 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปางลำปาง0นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน08822465950
123 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 25 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
124 เทศบาลตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 25 ก.ค. 2565 09:00- 15:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรีชลบุรี0กัณฐิกา ทันธิกุล09329546320
125 บริษัท โอเซน จำกัด 25 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
126 บริษัท โอเซน จำกัด 25 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
127 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 25 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
128 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 25 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมสุขุมวิท 117 บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นสมุทรปราการ400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
129 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 25 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรบุรี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด เพชรบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 25 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าชัยภูมิ0น.ส.วีระยา ทองกวาว09246291650
131 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 25 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าชัยภูมิ0น.ส.วีระยา ทองกวาว09246291650
132 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 25 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
133 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 25 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์สุราษฎร์ธานี บริษัท ปัญญธารา จำกัดสุราษฎร์ธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
134 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 25 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สอนโดยวิทยากร สสจ.นครพนม ผ่านระบบ zoom
ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนครพนม0ศิริวรรณ กำภูศิริ09106070970
135 บริษัท โอเซน จำกัด 24 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
136 บริษัท โอเซน จำกัด 24 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
137 เทศบาลตำบลร่อนทอง บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม(อาคารป้องกันฯชั้น2)เทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์0นางวรรณรวี เจริญสุข09252656910
138 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 ก.ค. 2565 08:00- 14:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0นางสาวปารวี ศรีใหม่08350628200
139 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชียงใหม่650ดมิศรา ทิพย์ดวงตา08159453655
140 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 24 ก.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
141 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 23 ก.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
142 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 23 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์08630473830
143 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 23 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนากำแพงเพชร0ฐนิตา เกตุอินทร์084490607911
144 บริษัท โอเซน จำกัด 23 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
145 บริษัท โอเซน จำกัด 23 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
146 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 23 ก.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร850วนิดา คงคาโชติ08593588190
147 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 23 ก.ค. 2565 08:30- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร450วนิดา คงคาโชติ08593588190
148 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 ก.ค. 2565 08:00- 14:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0นางสาวปารวี ศรีใหม่08350628200
149 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 23 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
150 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 22 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
151 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 22 ก.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน06259142290
152 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 22 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889116
153 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 ก.ค. 2565 12:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่าประจวบคีรีขันธ์0นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร08344658230
154 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 22 ก.ค. 2565 09:00- 17:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมเลิศนิมิตรชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์08074169540
155 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 22 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
156 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 22 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนากำแพงเพชร0ฐนิตา เกตุอินทร์08449060790
157 บริษัท โอเซน จำกัด 22 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
158 บริษัท โอเซน จำกัด 22 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
159 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 22 ก.ค. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร400นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์09464946640
160 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 22 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร300นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์09464946640
161 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 22 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อมกระบี่0นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร08060307271
162 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 22 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
163 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 22 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ปทุมธานี0นางสุพรรณี โพธิ09595378581
164 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 22 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปางลำปาง0นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน08822465950
165 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 22 ก.ค. 2565 08:00- 15:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งแพร่0นางจันทร์เพ็ญ สุทธนะ08692488990
166 เทศบาลเมืองชะอำ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 22 ก.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำเพชรบุรี0วราพร บุญประเสริฐ08140198640
167 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 ก.ค. 2565 07:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่าประจวบคีรีขันธ์0นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร08344658230
168 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 ก.ค. 2565 12:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่าประจวบคีรีขันธ์0นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร08344658230
169 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 21 ก.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นางสาวสุกัญญา นิลน้อย06347628520
170 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 21 ก.ค. 2565 09:20- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมเลิศนิมิตรชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์08074169540
171 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 21 ก.ค. 2565 09:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (รับเฉพาะสถานที่จำหน่ายอาหารในตำบลคลองมะเดื่อเท่านั้น)สมุทรสาคร0นายนิกร ฮะเจริญ09579244960
172 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 21 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
173 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 21 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(นครราชสีมา)นครราชสีมา300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955750
174 บริษัท โอเซน จำกัด 21 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
175 บริษัท โอเซน จำกัด 21 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
176 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 21 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเปิดรับสมัคร 50 คน และผู้สัมผัสอาหารต้องเป็นผู้สัมผัสอาหารที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อเท่านั้นชลบุรี0น.ส.ศิริลักษณ์ หอยสังข์08944842290
177 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 21 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
178 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 21 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 0625914229 1
179 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 21 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ปทุมธานี0นางสุพรรณี โพธิ09595378580
180 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 21 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งแพร่0นางจันทร์เพ็ญ สุทธนะ08692488990
181 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 ก.ค. 2565 07:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่าประจวบคีรีขันธ์0นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร08344658230
182 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 20 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994531
183 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 20 ก.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 0625914229 1
184 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 20 ก.ค. 2565 13:00- 16:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์)จำกัดระยอง0นายธนเดช ดวนใหญ่08154970850
185 เทศบาลตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 20 ก.ค. 2565 12:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม 2 สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลยเชียงใหม่0นางสาวพิชยา วรรณชัย09106885640
186 เทศบาลตำบลป่าสัก เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 20 ก.ค. 2565 09:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-จัดอบรมในห้องอบรมโดยเปิดสื่ออบรม
เทศบาลตำบลป่าสัก ลำพูน0นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน08192709041
187 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 20 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (รับเฉพาะผู้ประกอบการในตำบลคลองมะเดื่อเท่านั้น)สมุทรสาคร0นายนิกร ฮะเจริญ09579244960
188 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 20 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(นครราชสีมา)นครราชสีมา300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955750
189 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 20 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมเลิศนิมิตรชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์08074169540
190 บริษัท โอเซน จำกัด 20 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
191 บริษัท โอเซน จำกัด 20 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
192 เทศบาลตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 20 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลยเชียงใหม่0นางสาวพิชยา วรรณชัย09106885640
193 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 20 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
194 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 20 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุพิจิตร0นายสมยศ แสวงทอง08535400090
195 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัทปัญญธารา จำกัด ( นักศึกษา) นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
196 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 20 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
197 เทศบาลตำบลสูงเนิน สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 20 ก.ค. 2565 08:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา0นางสาวอรุณโรจน์ รุ่งเรือง08502449930
198 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 20 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ปทุมธานี0นางสุพรรณี โพธิ09595378581
199 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่าประจวบคีรีขันธ์0นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร08344658230
200 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 20 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อเชียงราย0พาณิภัค ชุ่มมงคล06547555020
201 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 19 ก.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนมนครพนม0ศิริวรรณ กำภูศิริ09106070970
202 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 19 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
203 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 19 ก.ค. 2565 13:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนงลักษณ์ กล่ำเจริญ08916198260
204 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 19 ก.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นางสาวสุกัญญา นิลน้อย06347628520
205 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 19 ก.ค. 2565 09:20- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมเลิศนิมิตรชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์08074169540
206 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 19 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(พารากอน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955750
207 เทศบาลตำบลม่วงน้อย ป่าซาง จังหวัดลำพูน 19 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ระบบ Microsoft team เปิดสื่อ
เทศบาลตำบลม่วงน้อยลำพูน0นางชญาน์นันท์ พงศ์ทิวาพรรณ089759038937
208 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 19 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(นครราชสีมา)นครราชสีมา300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955750
209 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 19 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวอัญชุลี จำลองกุล09099549890
210 บริษัท โอเซน จำกัด 19 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
211 บริษัท โอเซน จำกัด 19 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
212 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 19 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
213 เทศบาลตำบลท่าล้อ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 19 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อกาญจนบุรี0นางสาวทิพวรรณ พสุเจริญวัฒน์061980550556
214 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานซีพีเฟรซมาร์ท)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
215 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 19 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมพอเพียง เทศบาลตำบลเฝ้าไร่หนองคาย0นางสาวกัญญาวรรณ ปัญญาวัน09105949098
216 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 19 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมพอเพียง เทศบาลตำบลเฝ้าไร่หนองคาย0นางสาวกัญญาวรรณ ปัญญาวัน09105949098
217 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 19 ก.ค. 2565 08:30- 13:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน06259142290
218 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 19 ก.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อเชียงราย0พาณิภัค ชุ่มมงคล06547555022
219 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 19 ก.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปางลำปาง0นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน08822465950
220 เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่าประจวบคีรีขันธ์0นางสาวอาทิตยา มิตรจิตร08344658230
221 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 18 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
222 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 18 ก.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สอนโดยวิทยากร สสจ.นครพนม ผ่านระบบ zoom
ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนครพนม0ศิริวรรณ กำภูศิริ09106070970
223 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 18 ก.ค. 2565 09:45- 17:20 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมเลิศนิมิตรชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์08074169540
224 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 18 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(นครราชสีมา)นครราชสีมา300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955750
225 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 18 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนิราภรณ์ เตรียมพิทักษ์09559432220
226 บริษัท โอเซน จำกัด 18 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
227 บริษัท โอเซน จำกัด 18 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
228 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 18 ก.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงเชียงใหม่0นายธรรมวัฒน์ บรรจง0530229950
229 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 18 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงเชียงใหม่0นายธรรมวัฒน์ บรรจง0530229950
230 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครสวรรค์ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นนครสวรรค์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
231 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
232 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นอุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
233 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมบุรีรัมย์ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดบุรีรัมย์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
234 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ (BN) บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
235 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมราษฎร์อุทิศ 54 บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 3 รุ่นกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
236 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพัทยา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 3 รุ่นชลบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
237 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรบุรี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด เพชรบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
238 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมภูเก็ต บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดภูเก็ต400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
239 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 18 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สอนโดยวิทยากร สสจ.นครพนม ผ่านระบบ zoom
ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนครพนม0ศิริวรรณ กำภูศิริ09106070970
240 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้นศู
ศูนย์ฝึกอบรมลำปาง บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นลำปาง400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
241 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ (BN) บริษัท ปัญญธารา จำกัด นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
242 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมฉะเชิงเทรา บริษัท ปัญญธารา จำกัดฉะเชิงเทรา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
243 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 18 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
244 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมหาดใหญ่ บริษัทปัญญธารา จำกัด สงขลา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
245 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช บริษัท ปัญญธารา จำกัด นครศรีธรรมราช400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
246 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรบุรี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด เพชรบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
247 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 18 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงสมุทรปราการ0นายอาณัติ น้อยแดง08256052350
248 เทศบาลตำบลพยุหะ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 18 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลพยุหะนครสวรรค์0นางจรูญศรี อิงคประหาสน์09858446890
249 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 18 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครราชสีมา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดนครราชสีมา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
250 เทศบาลตำบลหมูสี ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 18 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมทอสกานานครราชสีมา0นางปวีณา วังคาม06599299640
251 บริษัท โอเซน จำกัด 17 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
252 บริษัท โอเซน จำกัด 17 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
253 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 17 ก.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
254 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 16 ก.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
255 บริษัท โอเซน จำกัด 16 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
256 บริษัท โอเซน จำกัด 16 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
257 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 16 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
258 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 16 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
259 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 15 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
260 บริษัท โอเซน จำกัด 15 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
261 บริษัท โอเซน จำกัด 15 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
262 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 15 ก.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร300นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์09464946640
263 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 15 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
264 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ก.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา08190430285
265 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 ก.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา08190430288
266 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
267 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 14 ก.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร600นางสาวสุกัญญา นิลน้อย06347628520
268 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 14 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร400นายระนอง สุขสะอาด06154238951
269 บริษัท โอเซน จำกัด 14 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
270 บริษัท โอเซน จำกัด 14 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
271 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
272 เทศบาลตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 14 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ทภูเก็ต0สุภาวดี สันติกูล08419571082
273 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 13 ก.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 06259142291
274 บริษัท โอเซน จำกัด 13 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
275 บริษัท โอเซน จำกัด 13 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
276 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 13 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 06259142290
277 เทศบาลตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 13 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ทภูเก็ต0สุภาวดี สันติกูล08419571083
278 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 12 ก.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
279 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 12 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อ.หนองหน้าไซสุพรรณบุรี0ขนิษฐา สุนพคุณศรี08529542240
280 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12 ก.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนิราภรณ์ เตรียมพิทักษ์09559432220
281 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 12 ก.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นางสาวสุกัญญา นิลน้อย06347628520
282 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 12 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(งามวงศ์วาน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955750
283 เทศบาลตำบลนาดินดำ เมืองเลย จังหวัดเลย 12 ก.ค. 2565 09:00- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาดินดำเลย0ชนิตา โลหะภากร08171789900
284 บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด 12 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
ผู้อบรมจำนวน 100 คน และต้องอยู่ครบตามกิจกรรมที่กรมอนามัยกำหนด ไม่รับบุคคลภายนอกเชียงใหม่200วิไลพร ศิริภัทรนุกุล09180806870
285 บริษัท โอเซน จำกัด 12 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
286 บริษัท โอเซน จำกัด 12 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
287 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 12 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมจัดอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ชัยภูมิ0จาตุรนต์ จิตรเกาะ09101409360
288 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์08630473830
289 บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 12 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร300นาย อลงกรณ์ ละออ08920241160
290 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 12 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238951
291 เทศบาลตำบลทับปุด ทับปุด จังหวัดพังงา 12 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลทับปุดพังงา0นางสาวอภิชญา บุญอินทร์08813776070
292 เมืองพัทยา บางละมุง จังหวัดชลบุรี 12 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศาลาว่าการเมืองพัทยาชลบุรี0นายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ081686255562
293 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 12 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลแม่ท่าช้างเชียงใหม่0กอบเกียรติ แซ่ย้าง06544910542
294 เทศบาลตำบลนาข่า เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 12 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาข่า อุดรธานี0นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์06286421251
295 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
296 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 11 ก.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (AMAZON)กรุงเทพมหานคร30000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
297 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 11 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวขสุพรรณบุรี0ขนิษฐา สุนพคุณศรี08529542240
298 บริษัท บีเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 11 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เท็นโจ จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร420ทวีวัฒน์ เขียนวิจิตร์08398916560
299 บริษัท โอเซน จำกัด 11 ก.ค. 2565 09:00- 09:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
300 บริษัท โอเซน จำกัด 11 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
301 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 11 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
302 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 11 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมลำปาง บริษัท ปัญญธารา จำกัด ลำปาง400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
303 เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 11 ก.ค. 2565 08:30- 11:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Video Conference ผ่านแอป Google Meet
สำนักงานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการสมุทรปราการ0นางสาวศศิธร นามบุญลือ082490840831
304 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 11 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครราชสีมา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด นครราชสีมา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
305 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 11 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
306 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 11 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัท ปัญญธารา จำกัด (BN) นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
307 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 11 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมราษฎร์อุทิศ 54 บริษัทปัญญธารา จำกัด จำนวน 3 รุ่นกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
308 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 11 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัทปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นอุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
309 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 11 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอบางละมุงชลบุรี0นางสาวศิริรัตน์ หัตถิยา08032887810
310 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 11 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาเหล่าหนองบัวลำภู0มหศักดิ์ ฆ้องคำ065642354710
311 บริษัท โอเซน จำกัด 10 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
312 บริษัท โอเซน จำกัด 10 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
313 เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 10 ก.ค. 2565 08:30- 14:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานีอุดรธานี0นางสาวพจีรัตน์ สวนสำเนียง08632146811
314 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 10 ก.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
315 เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 9 ก.ค. 2565 13:00- 16:10 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนครสกลนคร0นางสาวนภสร จักรเสน08833056130
316 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 9 ก.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
317 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์08630473830
318 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 9 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองชัยภูมิ0สร้อยมุก คำภูเวียง09895329860
319 บริษัท โอเซน จำกัด 9 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
320 บริษัท โอเซน จำกัด 9 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
321 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 ก.ค. 2565 09:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์0นายภาสกร โสมนัส08598198890
322 มหาวิทยาลัยพายัพ 9 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ระบบ Zoom online
วิทยากรออนไลน์จากสำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้เข้าอบรมออนไลน์จากที่ใดก็ได้เชียงใหม่250ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล085036130663
323 เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 9 ก.ค. 2565 08:30- 14:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานีอุดรธานี0นางสาวพจีรัตน์ สวนสำเนียง08632146810
324 เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 9 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนครสกลนคร0นางสาวนภสร จักรเสน08833056130
325 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 9 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
326 กรมอนามัย 9 ก.ค. 2565 07:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดชhttps://lin.ee/325oyRr2
327 กรมอนามัย 9 ก.ค. 2565 07:00- 20:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดชhttps://lin.ee/325oyRr12
328 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 8 ก.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน06259142290
329 เทศบาลตำบลคลองจิก บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองจิกพระนครศรีอยุธยา0สุภาวดี โพธิ์สลัด09804595548
330 เทศบาลตำบลนาดินดำ เมืองเลย จังหวัดเลย 8 ก.ค. 2565 09:00- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาดินดำเลย0ชนิตา โลหะภากร08171789900
331 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 8 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงพยาบาลกุสุมาลย์สกลนคร0นายจำรัส ประคำมินทร์08633130990
332 เทศบาลตำบลเวียงฝาง ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 8 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝางเชียงใหม่0นางสาวมณีกานต์ เลิศระภีพงษ์091858580931
333 บริษัท โอเซน จำกัด 8 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
334 เทศบาลเมืองลาดสวาย ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 8 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองลาดสวายปทุมธานี0 นางมัลลิกา ผุดวัฒน์06198235922
335 บริษัท โอเซน จำกัด 8 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
336 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 8 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมทรายเพชร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ชั้น 4สมุทรสาคร0นางสาวณัฐริกา สุวงค์09247495160
337 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 8 ก.ค. 2565 08:30- 11:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารหลบภัยสึนามิเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่กระบี่0นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร08060307270
338 เทศบาลตำบลบางสีทอง บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 8 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลบางสีทองนนทบุรี0นางรัชตา ธีรโชติชาตรี06282496920
339 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 8 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับขนมคาเฟ่(20)+เพลินวาน(6)+ปัญญธารา(20))นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
340 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 8 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลละงู จำนวน 40 คนสตูล0นางสุภัทร กาญจนกำเนิด06197284190
341 เทศบาลตำบลแม่สาย แม่สาย จังหวัดเชียงราย 8 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม 2 (อาคารดับเพลิง) สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายเชียงราย0นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อเมืองพาน08570868140
342 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 8 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาเหล่าหนองบัวลำภู0มหศักดิ์ ฆ้องคำ065642354750
343 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 8 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปางลำปาง0นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน08822465950
344 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ก.ค. 2565 08:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช0นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ์086942568935
345 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 ก.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นกาญจนบุรี0นางพัชรินทร์ ปริยาปัญจางค์08146650910
346 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 7 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
347 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 7 ก.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
348 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 7 ก.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน06259142296
349 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 7 ก.ค. 2565 13:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารหลบภัยสึนามิเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่กระบี่0นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร08060307270
350 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมทรายเพชร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ชั้น 4สมุทรสาคร0นางสาวณัฐริกา สุวงค์09247495161
351 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 7 ก.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นางสาวสุกัญญา นิลน้อย06347628520
352 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
353 เทศบาลตำบลเวียงฝาง ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 7 ก.ค. 2565 09:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝางเชียงใหม่0นางสาวมณีกานต์ เลิศระภีพงษ์091858580936
354 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 7 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
355 บริษัท โอเซน จำกัด 7 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
356 บริษัท โอเซน จำกัด 7 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
357 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 7 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
358 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง จังหวัดระยอง 7 ก.ค. 2565 08:30- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ระยอง0กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้9616991090
359 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ขอนแก่น0ปรีชา วงค์กาง09691745190
360 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 7 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994532
361 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 7 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 062591422913
362 เทศบาลตำบลหนองบัว เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 7 ก.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวจันทบุรี0ธัญญา ประทุมวงศ์09649652420
363 เทศบาลตำบลป่าไผ่ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 7 ก.ค. 2565 08:30- 16:50 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่เชียงใหม่0นางสาวฐิติมา กำพุฒกลาง09713507000
364 เทศบาลตำบลป่าไผ่ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 7 ก.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่เชียงใหม่0นางสาวฐิติมา กำพุฒกลาง09713507000
365 องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ก.ค. 2565 08:20- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารอเนกประสงค์อบต.ก้อนแก้วฉะเชิงเทรา0สยุมพร เกษจำรัส08753745782
366 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 7 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาเหล่าหนองบัวลำภู0มหศักดิ์ ฆ้องคำ0656423547171
367 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 7 ก.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยสาขาลำพูน(อตก.ป่าเห็ว)ลำพูน0วันทนีย์ ลุนธิระวงศ์09814166691
368 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 ก.ค. 2565 08:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช0นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ์086942568944
369 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 7 ก.ค. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นกาญจนบุรี0นางพัชรินทร์ ปริยาปัญจางค์08146650914
370 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 6 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
371 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 6 ก.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
372 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 6 ก.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน06259142293
373 เทศบาลตำบลวังวิเศษ วังวิเศษ จังหวัดตรัง 6 ก.ค. 2565 13:00- ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลวังวิเศษตรัง0นางวรรณรัตน์ อาจสมโภช00869614260
374 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519441
375 เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 6 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลวานรนิวาสสกลนคร0เทศบาลตำบลวานรนิวาส -09518653152
376 เทศบาลเมืองลาดสวาย ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 6 ก.ค. 2565 09:00- 15:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองลาดสวายปทุมธานี0 นางมัลลิกา ผุดวัฒน์06198235922
377 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 6 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
378 บริษัท โอเซน จำกัด 6 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม)กรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
379 บริษัท โอเซน จำกัด 6 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
380 เทศบาลตำบลหนองบัว เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 ก.ค. 2565 09:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวจันทบุรี0ธัญญา ประทุมวงศ์096496524217
381 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 6 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
382 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 6 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
383 เทศบาลตำบลแม่สาย แม่สาย จังหวัดเชียงราย 6 ก.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม 2 (อาคารดับเพลิง) สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายเชียงราย0นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อเมืองพาน08570868142
384 เทศบาลตำบลนาแก้ว เกาะคา จังหวัดลำปาง 6 ก.ค. 2565 08:20- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลนาแก้ว(ชั้น2)ลำปาง0นเรศ คำวงค์089963030722
385 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 5 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
386 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 5 ก.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
387 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664413
388 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 ก.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนิราภรณ์ เตรียมพิทักษ์09559432220
389 เทศบาลเมืองนครพนม เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 5 ก.ค. 2565 13:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมศรีวรขาน เทศบาลเมืองนครพนมนครพนม0อรอนงค์ บัวอาจ09565279490
390 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 5 ก.ค. 2565 12:30- 16:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ลำพูน0นางดาราวัลย์ เหล่าวีระไชย08320197480
391 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 5 ก.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นางสาวสุกัญญา นิลน้อย06347628521
392 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 5 ก.ค. 2565 12:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา (อบต. เก่า)นนทบุรี0นางสาวภัทรภร ทิพเสนา09332603211
393 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 5 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(ดิ เอ็มโพเรียม)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955751
394 บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด 5 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
ผู้อบรมจำนวน 100 คน และต้องอยู่ครบตามกิจกรรมที่กรมอนามัยกำหนด ไม่รับบุคคลภายนอกเชียงใหม่200วิไลพร ศิริภัทรนุกุล09180806870
395 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 5 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ0นางสาวจิราภรณ์ โชคเหมาะ091417541032
396 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 5 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (AMAZON)กรุงเทพมหานคร22500นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
397 บริษัท โอเซน จำกัด 5 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
398 บริษัท โอเซน จำกัด 5 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
399 เทศบาลตำบลปากดง เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 5 ก.ค. 2565 09:00- 16:50 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากดงกำแพงเพชร0พิทยา ชมชื่น083954594145
400 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 5 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารสำนักงานเทศบาล 2 ชั้น 2สมุทรปราการ0นางสาวนฤมล โชติจิตร083997784850
401 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวอัญชุลี จำลองกุล09099549899
402 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 5 ก.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
403 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 5 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมประชาเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ขอนแก่น0ปรีชา วงค์กาง09691745191
404 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 5 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
405 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 5 ก.ค. 2565 08:30- 13:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422944
406 เทศบาลตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5 ก.ค. 2565 08:30- 15:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-จัดอบรมในห้องอบรมโดยเปิดสื่อกรมอนามัย
ห้องประชุมระแงง เทศบาลตำบลวิชิตภูเก็ต0นางสาวอำพร ณโนนชัย08566021160
407 เทศบาลตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5 ก.ค. 2565 08:30- 15:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-จัดอบรมในห้องอบรมโดยเปิดสื่อกรมอนามัย
ห้องประชุมระแงง เทศบาลตำบลวิชิตภูเก็ต0นางสาวอำพร ณโนนชัย08566021160
408 เทศบาลเมืองหนองปรือ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 5 ก.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือชลบุรี0สิบเอกหญิงจันทร์เพ็ญ บำรุงฤทธิ์08600542462
409 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ก.ค. 2565 08:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช0นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ์086942568957
410 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ก.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลจันดีนครศรีธรรมราช0นายพิสันต์ เพชราภรณ์08986794000
411 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ก.ค. 2565 08:00- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลจันดีนครศรีธรรมราช0นายพิสันต์ เพชราภรณ์08986794000
412 บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4 ก.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมตลาดบองมาเช่กรุงเทพมหานคร321นางสาวศิริพร เพิ่มพูล08911513000
413 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 4 ก.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (Texas)กรุงเทพมหานคร30000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
414 บริษัท โอเซน จำกัด 4 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
415 เทศบาลเมืองแพรกษา เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 4 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมในสถานที่จัดการอบรม โดยเปิดสื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ และมีวิทยากร
ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา (จำนวน 50 คน)สมุทรปราการ0นายกฤติพงศ์ คำโคตร021369610 ต่อ 2055
416 บริษัท โอเซน จำกัด 4 ก.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรเรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) กรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
417 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664412
418 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นอุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
419 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครราชสีมา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด นครราชสีมา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
420 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ (BG) บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
421 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพัทยา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นชลบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
422 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัทปัญญธารา จำกัด ( นักศึกษา) นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246911
423 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเชียงราย บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นเชียงราย400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
424 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมบุรีรัมย์ บริษัท ปัญญธารา จำกัดบุรีรัมย์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
425 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมราษฎร์อุทิศ 54 บริษัท ปัญญธารา จำกัดกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
426 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช บริษัท ปัญญธารา จำกัด นครศรีธรรมราช400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
427 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 4 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ผู้ประกอบการ OTOP นนทบุรี)นนทบุรี400นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945319
428 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมแมลงปอ สมาร์ทฟาร์ม อ.เชียงคำ จ.พะเยาพะเยา0นางโสภิญญา ภูมิพันธ์08012050850
429 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรเกษม 50/4 บริษัทออลล์เทรนนิ่งง จำกัดกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
430 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครสวรรค์ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด นครสวรรค์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
431 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์เพชรเกษม 50/4 บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
432 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 4 ก.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
433 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 4 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปางลำปาง0นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน08822465950
434 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 4 ก.ค. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา (อบต. เก่า)นนทบุรี0นางสาวภัทรภร ทิพเสนา09332603211
435 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 3 ก.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
436 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 2 ก.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
437 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664410
438 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664412
439 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 2 ก.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
440 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 ก.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994531
441 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 1 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์สโตร์ สาขาสำโรง 2 จำนวน 70 คนไม่รับบุคคลภายนอกสมุทรปราการ0นางทิพวรรณ สุวรรณทอง0238959802
442 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 ก.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664412
443 บริษัท เซ็นทรัล ไฟเนสท์ เทรนนิ่ง จำกัด 1 ก.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300น.ส.สุกัญญา นิลน้อย06347628520
444 เทศบาลตำบลชากบก บ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลชากบกระยอง0นางสาวธัญลักษณ์ พรมสุพจน์08719988947
445 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ก.ค. 2565 09:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
446 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco4
447 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 ก.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
448 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 ก.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664410
449 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 ก.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ09914994530
450 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ก.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปางลำปาง0นางสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน08822465950
451 เทศบาลตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 30 มิ.ย. 2565 14:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้นลำพูน0นางธิดาพร ศิรโรจน์สถิต09148089997
452 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 30 มิ.ย. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422967
453 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 30 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสุโขทัย0เอกชัย อำทำ0896392224100
454 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 30 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17สุพรรณบุรี0ขนิษฐา สุนพคุณศรี085295422446
455 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 30 มิ.ย. 2565 13:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมในสถานที่จัดอบรม
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว(เชิงสะพานท่าขาม) เทศบาลเมืองลำพูน กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่มภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนลำพูน0นางสาวธนิษฐา เอกจิตร0884312169101
456 เทศบาลตำบลวังดิน ลี้ จังหวัดลำพูน 30 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์อาหารเทศบาลตำบลวังดินลำพูน0รุ่งอรุณ อุดอ้าย094493619825
457 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 30 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์086304738316
458 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 30 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ตภูเก็ต0นายฐาปกรณ์ อินทบวร089466963125
459 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 30 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัย
ผ่านระบบ ZOOM สำหรับบุคคลทั่วไปกรุงเทพมหานคร300นายศุภกร แว่วสอน098-5863866 , 083-1393974 line : cltacademy1
460 บริษัท โอเซน จำกัด 30 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
461 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 30 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนลำพูน0นายณปภภณ ทิพยศ08055356692
462 บริษัท โอเซน จำกัด 30 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
463 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 30 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร400นายระนอง สุขสะอาด061542389536
464 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 30 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์086304738340
465 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 30 มิ.ย. 2565 08:40- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-webex
ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น๕ สสจ.ชุมพรชุมพร0นางรังสินี รามรงค์08473284900
466 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 30 มิ.ย. 2565 08:40- 13:40 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-
ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น๕ สสจ.ชุมพร0นางรังสินี รามรงค์08473284900
467 เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม จังหวัดราชบุรี 30 มิ.ย. 2565 08:30- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองโพธารามราชบุรี0นางจรรยพร แข็งกล้า0958025588140
468 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 30 มิ.ย. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงพยาบาลหนองใหญ่ชลบุรี0นายอาทิตย์ แก้วบุดศา08614857666
469 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 30 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945344
470 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 30 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389561
471 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 30 มิ.ย. 2565 08:00- 12:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสุโขทัย0เอกชัย อำทำ0896392224100
472 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 มิ.ย. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมดิโอวาเลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี0นายโชคดี สวัสดิ์โกมล083396532353
473 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 มิ.ย. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมดิโอวาเลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี0นายโชคดี สวัสดิ์โกมล083396532328
474 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุสกลนคร0นางสาว ศศิมา แพงพา08722362854
475 เทศบาลเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 30 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร0นางสาวพิจิตรา ชาญณรงค์08228265090
476 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 29 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมCentara Grand & Bangkok CentralWorldกรุงเทพมหานคร18000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
477 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 29 มิ.ย. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
478 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 29 มิ.ย. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422975
479 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 29 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสุโขทัย0เอกชัย อำทำ0896392224100
480 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 29 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ตภูเก็ต0นายฐาปกรณ์ อินทบวร089466963131
481 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 29 มิ.ย. 2565 12:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมโซแบงคอก เขตบางรักกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
482 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมกาสะลอง ชั้น3 สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งเชียงใหม่0นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ08437837451
483 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 29 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งเชียงใหม่0นางสาวอัจฉริยา อยู่ประเสริฐ08437837450
484 บริษัท โอเซน จำกัด 29 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
485 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 29 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมในสถานที่จัดอบรม
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว(เชิงสะพานท่าขาม) เทศบาลเมืองลำพูน กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองลำพูนและผู้ประกอบการตลาดวัดไชยชนึก(ข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ)ลำพูน0นางสาวธนิษฐา เอกจิตร0884312169101
486 เทศบาลตำบลวังดิน ลี้ จังหวัดลำพูน 29 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์อาหารเทศบาลตำบลวังดินลำพูน0รุ่งอรุณ อุดอ้าย094493619835
487 บริษัท โอเซน จำกัด 29 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco6
488 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 29 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ลพบุรี0นายสรลักษณ์ ผลศิริ095640203564
489 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 29 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ลพบุรี0นายสรลักษณ์ ผลศิริ09564020350
490 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 29 มิ.ย. 2565 08:40- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-webex
ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น๕ สสจ.ชุมพรชุมพร0นางรังสินี รามรงค์08473284900
491 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 29 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422958
492 เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก แม่จัน จังหวัดเชียงราย 29 มิ.ย. 2565 08:30- 17:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือกเชียงราย0นางสาวอัจฉรา คำรังษี082482717440
493 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 29 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
494 เทศบาลตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 29 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม (สงวนสิทธิ์  : เฉพาะผู้สัมผัสอาหารในตลาดสดเทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก)
ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินมะปราง พิษณุโลก0นางสาว เสาวลักษณ์ คำด้วง061725708917
495 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 29 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389558
496 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 29 มิ.ย. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมเทศบาลตำบลกำแพงเพชรสงขลา0ปิยนารถ แก้วมณี09543884510
497 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 29 มิ.ย. 2565 08:15- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-webex
ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น๕ สสจ.ชุมพรชุมพร0นางรังสินี รามรงค์08473284900
498 เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 29 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลน้ำโสมอุดรธานี0ธิดารัตน์ ชาวดอน09429542870
499 เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 29 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลน้ำโสมอุดรธานี0ธิดารัตน์ ชาวดอน09429542870
500 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 29 มิ.ย. 2565 08:00- 12:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสุโขทัย0เอกชัย อำทำ0896392224100
501 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ์086942568916
502 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 29 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุสกลนคร0นางสาว ศศิมา แพงพา08722362850
503 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 28 มิ.ย. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945349
504 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 28 มิ.ย. 2565 14:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389575
505 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 28 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวอัญชุลี จำลองกุล090995498970
506 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 28 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม อมารี ภูเก็ตภูเก็ต0นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร08108080610
507 เทศบาลนครอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 28 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัดอุบลราชธานี0นางสาวจารุณี บุญไชย084910215584
508 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 28 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389599
509 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 28 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวอัญชุลี จำลองกุล090995498934
510 บริษัท โอเซน จำกัด 28 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
511 เทศบาลตำบลช้างขวา กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างขวา เป้าหมาย 50 ท่านสุราษฎร์ธานี0นายจีรพจน์ โภคากร082227312340
512 บริษัท โอเซน จำกัด 28 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
513 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 28 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
514 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 28 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389582
515 เทศบาลตำบลช่อแฮ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 28 มิ.ย. 2565 08:30- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลช่อแฮแพร่0นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์08825218890
516 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 28 มิ.ย. 2565 08:20- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-
ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น๕ สสจ.ชุมพรชุมพร0นางรังสินี รามรงค์08473284901
517 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 28 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสุโขทัย0เอกชัย อำทำ089639222450
518 เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา จังหวัดยะลา 28 มิ.ย. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสะเตงนอกยะลา0นางสาวอัญญา มาเส06504397530
519 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0นางสุกัญญา เรืองสุวรรณ์086942568946
520 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 28 มิ.ย. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-
ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น๕ สสจ.ชุมพรชุมพร0นางรังสินี รามรงค์08473284900
521 บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 27 มิ.ย. 2565 14:00- 17:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมตลาดบองมาเช่กรุงเทพมหานคร321นางสาวศิริพร เพิ่มพูล08911513000
522 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 27 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าของกองสลาก)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945313
523 เทศบาลนครอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 27 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท นิว ตะวันแดง อุบล จำกัดอุบลราชธานี0นางสาวจารุณี บุญไชย084910215579
524 บริษัท โอเซน จำกัด 27 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
525 บริษัท โอเซน จำกัด 27 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
526 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565 08:30- 15:45 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง(บ้านไสน้ำเย็น)ภูเก็ต0นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร08108080610
527 เทศบาลตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565 08:30- 11:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-จัดอบรมในห้องอบรมโดยเปิดสื่อกรมอนามัย
ห้องประชุมระแงง เทศบาลตำบลวิชิตภูเก็ต0นางสาวอำพร ณโนนชัย085660211630
528 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 27 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมดอกเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพระพุทธบาทสระบุรี0สิรญา ธาสถาน08676963640
529 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 27 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีสุโขทัย0เอกชัย อำทำ089639222450
530 เทศบาลเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 27 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร0นางสาวพิจิตรา ชาญณรงค์08228265090
531 บริษัท โอเซน จำกัด 26 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
532 เทศบาลตำบลควนธานี กันตัง จังหวัดตรัง 26 มิ.ย. 2565 09:00- 16:10 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเมืองเก่า เทศบาลตำบลควนธานีตรัง0นางสาวปริญญา ทองใย090270296717
533 บริษัท โอเซน จำกัด 26 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
534 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 26 มิ.ย. 2565 08:00- 14:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย+วิทยากร
Online ผ่านโปรแกรม zoom550อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319514
535 เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 26 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมด้วยสื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนครสกลนคร0นางสาวนภสร จักรเสน08833056130
536 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 26 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892891
537 เทศบาลตำบลควนธานี กันตัง จังหวัดตรัง 25 มิ.ย. 2565 13:00- 16:10 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเมืองเก่า เทศบาลตำบลควนธานีตรัง0นางสาวปริญญา ทองใย090270296720
538 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 25 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
539 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 25 มิ.ย. 2565 12:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย+วิทยากร
Online ผ่านโปรแกรม zoom250อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319594
540 บริษัท โอเซน จำกัด 25 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
541 website is hacked 25 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรแกรม Zoom + วิทยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา250นางสาวภาณุมาศ กองพันธ์04422482184
542 website is hacked 25 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โปรแกรม Zoom + วิทยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา450นางสาวภาณุมาศ กองพันธ์04422482118
543 บริษัท โอเซน จำกัด 25 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
544 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 25 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร450วนิดา คงคาโชติ085935881986
545 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 25 มิ.ย. 2565 08:30- 12:40 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมอาคารฌฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช0นางนฤมล มีแก้ว091825152499
546 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 25 มิ.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892892
547 เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 25 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมด้วยสื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำสำหรับการอบรม
อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนครสกลนคร0นางสาวนภสร จักรเสน08833056130
548 เทศบาลตำบลนครไทย นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 25 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยพิษณุโลก0นางสาวรุ่งระวี บำรุงรส098749891946
549 เทศบาลตำบลรูสะมิแล เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 25 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ อาคารเรียนรวม 58 ห้อง58107ปัตตานี150รุสมี เจ๊ะด๊ะ0937640937134
550 กรมอนามัย 25 มิ.ย. 2565 07:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดชhttps://lin.ee/325oyRr9
551 กรมอนามัย 25 มิ.ย. 2565 07:00- 20:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดชhttps://lin.ee/325oyRr48
552 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 24 มิ.ย. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
553 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 24 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย0นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์090971610758
554 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 24 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร300นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์094649466411
555 บริษัท โอเซน จำกัด 24 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
556 บริษัท โอเซน จำกัด 24 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
557 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 24 มิ.ย. 2565 09:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมหโยดม โรงพยาบาลโคกสำโรงลพบุรี0ลัดดา เรืองอยู่084979863616
558 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 24 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
559 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร 24 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมอาคารที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะชุมพร0นายทรงชัย จันทร์เกตุ098439710168
560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 24 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945349
561 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 24 มิ.ย. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร400นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์094649466412
562 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 24 มิ.ย. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมดอกเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพระพุทธบาทสระบุรี0สิรญา ธาสถาน08676963640
563 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 มิ.ย. 2565 08:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0นางสาวปารวี ศรีใหม่08350628200
564 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 24 มิ.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย0นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์090971610773
565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 23 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
566 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 23 มิ.ย. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422960
567 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 23 มิ.ย. 2565 12:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
568 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 23 มิ.ย. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นายชัชชัย อยู่กิ่ม09628561703
569 เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 23 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมชั้น1 เทศบาลเมืองหนองคายหนองคาย0วีรวัฒน์ สิริลักขณาภรณ์06526599280
570 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 23 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัย
ผ่านระบบ ZOOM สำหรับบุคคลทั่วไปกรุงเทพมหานคร600นายศุภกร แว่วสอน098-5863866 , 083-1393974 line : cltacademy2
571 บริษัท โอเซน จำกัด 23 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
572 บริษัท โอเซน จำกัด 23 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
573 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 23 มิ.ย. 2565 09:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมหโยดม โรงพยาบาลโคกสำโรงลพบุรี0ลัดดา เรืองอยู่08497986365
574 เทศบาลตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 23 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลสวนผึ้งราชบุรี0นางชมพูนุท วราลักษณ์081254074299
575 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 23 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
576 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 23 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมวิทยาลัยการอาชีพละงู อำเภอละงูสตูล0นางสุภัทร กาญจนกำเนิด061972841951
577 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 23 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
578 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 23 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389553
579 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 มิ.ย. 2565 08:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0นางสาวปารวี ศรีใหม่08350628200
580 เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 23 มิ.ย. 2565 08:00- 12:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมตลาดสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ ๒๔อุดรธานี0นางสาวพจีรัตน์ สวนสำเนียง086321468181
581 เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 23 มิ.ย. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ชั้น 4 (ห้องใหม่)สมุทรปราการ0สิริญา อุสาหะ09921888170
582 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 22 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
583 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 22 มิ.ย. 2565 13:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัยและวิทยากร
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมบันยันทรี(เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน08313939740
584 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 22 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์สโตร์ สาขาสมุทรปราการ จำนวน 100 คนไม่รับคนนอกสมุทรปราการ0นางทิพวรรณ สุวรรณทอง0238959801
585 บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เดอะ กอล์ฟ เอนเตอร์เทนเม้นท์ คอมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัดกรุงเทพมหานคร0นางสาวศิริพร เพิ่มพูล089115130038
586 เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมืองยะลา จังหวัดยะลา 22 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลเมืองสะเตงนอกยะลา0นางสาวอัญญา มาเส06504397530
587 บริษัท โอเซน จำกัด 22 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
588 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 22 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
589 บริษัท โอเซน จำกัด 22 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
590 เทศบาลตำบลดงมะไฟ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 22 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะไฟสกลนคร0นางสาววิลัยวรรณ วงค์เครือศร08284151440
591 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 22 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมร้านอาหารโขงวิวหนองคาย0นางสาวภาวิณี พิณรัตน์08763877920
592 บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 22 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เดอะ กอล์ฟ เอนเตอร์เทนเม้นท์ คอมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัดกรุงเทพมหานคร0นางสาวศิริพร เพิ่มพูล089115130051
593 เทศบาลตำบลเชิงเนิน เมืองระยอง จังหวัดระยอง 22 มิ.ย. 2565 09:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเปิดรับสมัคร จำนวน 40 คน เท่านั้น เทศบาลตำบลเชิงเนินระยอง0นางสาวดรุณี สุนันต์080001364222
594 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 22 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
595 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 22 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมร้านอาหารสมบูรณ์โภชนา เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
596 เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 22 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมชั้น1 เทศบาลเมืองหนองคายหนองคาย0วีรวัฒน์ สิริลักขณาภรณ์06526599280
597 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 22 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งลำพูน0เอกพล ริยะกาศ083156616049
598 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 22 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรม สำหรับผู้จำหน่ายอาหารในบริษัท ซีพีแรม ลาดหลุมแก้วนนทบุรี400นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945324
599 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 22 มิ.ย. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมร้านอาหารโขงวิวหนองคาย0นางสาวภาวิณี พิณรัตน์08763877920
600 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 22 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389551
601 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 มิ.ย. 2565 08:00- 17:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0นางสาวปารวี ศรีใหม่08350628200
602 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 22 มิ.ย. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องอาหารชั้น 4 ร้านสมบูรณ์โภชนา เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
603 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่0อรทัย สุรวัฒนาวรรณ0532591380
604 เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 22 มิ.ย. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ชั้น 4 (ห้องใหม่)สมุทรปราการ0สิริญา อุสาหะ09921888170
605 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 21 มิ.ย. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
606 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 21 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
607 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 21 มิ.ย. 2565 14:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389579
608 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 21 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนิราภรณ์ เตรียมพิทักษ์095594322266
609 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 21 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389592
610 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 21 มิ.ย. 2565 12:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมอาคารรัฐสภา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
611 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 21 มิ.ย. 2565 10:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรม(เฉพาะ)ผู้ประกอบกิจการ อ่างศิลา จ.ชลบุรีชลบุรี6000นายศุภกร แว่วสอน08313939740
612 เทศบาลตำบลเชิงเนิน เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21 มิ.ย. 2565 09:05- 15:05 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเปิดรับสมัคร จำนวน 40 คน เท่านั้น เทศบาลตำบลเชิงเนินระยอง0นางสาวดรุณี สุนันต์080001364237
613 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 21 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์086304738331
614 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 21 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(ดิ เอ็มโพเรียม)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955757
615 เทศบาลตำบลทาสบเส้า แม่ทา จังหวัดลำพูน 21 มิ.ย. 2565 09:00- 16:40 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสวนอาหารฟิวกู้ดลำพูน0อริสรา นาครินทร์09031898040
616 บริษัท โอเซน จำกัด 21 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
617 เทศบาลตำบลท่าสะอาด เซกา จังหวัดบึงกาฬ 21 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมเทศบาลตำบลท่าสะอาดบึงกาฬ0ศุภาวรรณ แพงศรี088571053452
618 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 21 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
619 บริษัท โอเซน จำกัด 21 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
620 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 21 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง(ห้องประชุมเทศบาลฯ)เชียงใหม่0พ.จ.อ.สากล คำดี08117483375
621 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 21 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาสารคาม0เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์09595881670
622 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 21 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
623 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 21 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
624 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 21 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389585
625 เทศบาลเมืองหนองปรือ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 21 มิ.ย. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือชลบุรี0สิบเอกหญิงจันทร์เพ็ญ บำรุงฤทธิ์08600542463
626 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 มิ.ย. 2565 08:00- 17:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมภัตตาคารอาหารป๊อบอายวิภาวดี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0นางสาวปารวี ศรีใหม่08350628200
627 บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด 21 มิ.ย. 2565 08:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
ผู้อบรมจำนวน 100 คน และต้องอยู่ครบตามกิจกรรมที่กรมอนามัยกำหนด ไม่รับบุคคลภายนอกเชียงใหม่200วิไลพร ศิริภัทรนุกุล091808068733
628 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 21 มิ.ย. 2565 08:00- 16:50 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมรพ.สต เฉลิมพระเกียรติฯบ้านห้วยตาเปอะ อ.คำชะอีมุกดาหาร0วัฒนพงษ์ พลแสน09681550260
629 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 20 มิ.ย. 2565 13:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัยและวิทยากร
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแลงคาสเตอร์(เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน08313939740
630 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 20 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (AMAZON)กรุงเทพมหานคร22500นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
631 เทศบาลตำบลท่าสะอาด เซกา จังหวัดบึงกาฬ 20 มิ.ย. 2565 09:45- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมเทศบาลตำบลท่าสะอาดบึงกาฬ0ศุภาวรรณ แพงศรี088571053425
632 บริษัท โอเซน จำกัด 20 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
633 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 20 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังตรัง0นางศริรัตน์ อัครสุวรรณกุล094593256521
634 บริษัท โอเซน จำกัด 20 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
635 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 20 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
636 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 13:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422934
637 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469125
638 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691192
639 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 4 รุ่นอุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691211
640 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (BN) จำนวน 2 รุ่น นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691147
641 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพัทยา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 3 รุ่นชลบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691240
642 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมฉะเชิงเทรา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดฉะเชิงเทรา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469166
643 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมภูเก็ต บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดภูเก็ต400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469125
644 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมลำปาง บริษัท ปัญญธารา จำกัด ลำปาง400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469116
645 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมบุรีรัมย์ บริษัท ปัญญธารา จำกัดบุรีรัมย์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469119
646 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพัทยา บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นชลบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469150
647 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมหาดใหญ่ บริษัทปัญญธารา จำกัด สงขลา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469161
648 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช บริษัท ปัญญธารา จำกัด นครศรีธรรมราช400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469145
649 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครสวรรค์ บริษัท ปัญญธารา จำกัดนครสวรรค์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691189
650 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 20 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอยุธยา บริษัท ปัญญธารา จำกัด พระนครศรีอยุธยา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
651 เทศบาลเมืองชะอำ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 20 มิ.ย. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชะอำเพชรบุรี0วราพร บุญประเสริฐ08140198645
652 เทศบาลตำบลปราสาททอง บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19 มิ.ย. 2565 13:00- ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบซูม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา0นางสุภัทรา วอขวา08137983374
653 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 19 มิ.ย. 2565 12:30- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยาพะเยา0นางโสภิญญา ภูมิพันธ์080120508592
654 บริษัท โอเซน จำกัด 19 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
655 บริษัท โอเซน จำกัด 19 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco5
656 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 19 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
657 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 18 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัยและวิทยากร
เฉพาะพนักงาน บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จํากัด (เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน08313939740
658 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 18 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
659 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 18 มิ.ย. 2565 12:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
660 บริษัท โอเซน จำกัด 18 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
661 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 18 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น 2มหาสารคาม0เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์095958816750
662 บริษัท โอเซน จำกัด 18 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
663 กรมอนามัย 18 มิ.ย. 2565 09:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดช1
664 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 18 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
665 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 18 มิ.ย. 2565 08:30- 08:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
666 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 18 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
667 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 18 มิ.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
668 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 17 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น 2มหาสารคาม0เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์095958816778
669 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 17 มิ.ย. 2565 12:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัดฉะเชิงเทรา0นายพีระพล ต่วนภูษา099192599127
670 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 17 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีปราจีนบุรี0นางสาวนริศรา นารีจันทร์064985158850
671 บริษัท โอเซน จำกัด 17 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
672 เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 17 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น 2มหาสารคาม0เยาวลักษณ์ ไชยรัตน์095958816787
673 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ แม่สาย จังหวัดเชียงราย 17 มิ.ย. 2565 09:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำเชียงราย0นายอัษฎาวุธ กรุณา09796552864
674 บริษัท โอเซน จำกัด 17 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
675 กรมอนามัย 17 มิ.ย. 2565 09:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดช1
676 กรมอนามัย 17 มิ.ย. 2565 09:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมThis web site is Hackedกระบี่2147483647hackedHacked9
677 เทศบาลตำบลโพทะเล โพทะเล จังหวัดพิจิตร 17 มิ.ย. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเลพิจิตร0จ่าเอกกวี จันดี090941552676
678 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
679 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 17 มิ.ย. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมอบต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0นางนฤมล มีแก้ว091825152431
680 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 17 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
ห้องประชุมโรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยาพะเยา0นางโสภิญญา ภูมิพันธ์080120508552
681 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 17 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889132
682 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 16 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
683 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 16 มิ.ย. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422962
684 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 16 มิ.ย. 2565 11:00- 17:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร600นายชัชชัย อยู่กิ่ม09628561701
685 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 16 มิ.ย. 2565 09:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัย
ผ่านระบบ ZOOM สำหรับบุคคลทั่วไปกรุงเทพมหานคร300นายศุภกร แว่วสอน098-5863866 , 083-1393974 line : cltacademy62
686 บริษัท โอเซน จำกัด 16 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
687 บริษัท โอเซน จำกัด 16 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
688 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 16 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
689 กรมอนามัย 16 มิ.ย. 2565 09:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดช1
690 กรมอนามัย 16 มิ.ย. 2565 09:00- 20:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดช13
691 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 16 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
692 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 16 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาพะเยา0นางโสภิญญา ภูมิพันธ์080120508553
693 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 16 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
694 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 16 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389544
695 เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 16 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลงปทุมธานี0นาย เมธาสิทธิ์ กิ่งแก้ว08097111072
696 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก บ้านค่าย จังหวัดระยอง 16 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม ชั้น 2 อบต.หนองละลอกระยอง0น.ส.ธวัลยา แจ่มศิริ08282979946
697 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 16 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคกอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889128
698 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 15 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
699 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
700 เทศบาลตำบลป่าแดง ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 15 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อ
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก0วจีกานต์ แก่นเรณู095310909163
701 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 15 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
702 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 15 มิ.ย. 2565 09:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ระบบ Zen Smartlearn อบรมเฉพาะพนักงานในองค์กรเท่านั้น
ระบบ Zen SmartLearn ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานในองค์กรเท่านั้นกรุงเทพมหานคร0น.ส.นพรัตน์ ฤกษ์สันทัด06349149970
703 บริษัท โอเซน จำกัด 15 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
704 บริษัท โอเซน จำกัด 15 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
705 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 15 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
706 กรมอนามัย 15 มิ.ย. 2565 09:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดช1
707 กรมอนามัย 15 มิ.ย. 2565 09:00- 20:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดช2
708 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 15 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักรแพร่0วลัยลักษณ์ ทาบุญ086346373971
709 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 15 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (PAT)นนทบุรี300นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง08580786176
710 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก จังหวัดสกลนคร 15 มิ.ย. 2565 08:45- 16:40 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดบากสกลนคร0อภิญญาพร นังตะลา08017776186
711 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก จังหวัดสกลนคร 15 มิ.ย. 2565 08:40- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดบากสกลนคร0อภิญญาพร นังตะลา080177761837
712 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 15 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
713 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 15 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
714 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 15 มิ.ย. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่เชียงราย0นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์090971610748
715 เทศบาลตำบลนาเยีย นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 15 มิ.ย. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยียอุบลราชธานี0นายจักรี พิณทอง086633808726
716 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 15 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389581
717 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 15 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลทองแสนขันอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889144
718 เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 15 มิ.ย. 2565 08:00- 12:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเวสสุวัณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีอุดรธานี0นางสาวพจีรัตน์ สวนสำเนียง0863214681100
719 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 มิ.ย. 2565 05:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา0819043028359
720 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 มิ.ย. 2565 05:00- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา08190430284
721 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 14 มิ.ย. 2565 14:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเคมปินสกี้(เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397444
722 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 14 มิ.ย. 2565 14:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389589
723 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 มิ.ย. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานTrue coffeeเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945348
724 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 14 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนงลักษณ์ กล่ำเจริญ080804119979
725 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 14 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
726 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 14 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร30000วนิดา คงคาโชติ085935881927
727 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 14 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389589
728 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 14 มิ.ย. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นายชัชชัย อยู่กิ่ม09628561700
729 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 14 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนิราภรณ์ เตรียมพิทักษ์095594322241
730 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 14 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
731 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 14 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(งามวงศ์วาน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี089489557516
732 บริษัท โอเซน จำกัด 14 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
733 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 14 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร30000วนิดา คงคาโชติ085935881929
734 บริษัท โอเซน จำกัด 14 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
735 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 14 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม
เดอะมอลล์(พารากอน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี08948955752
736 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 14 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร22500นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
737 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 14 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
738 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 14 มิ.ย. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมมณฑารพ (M3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชียงราย0นางสาวกุลธิดา เทพรัตน์090971610742
739 ศูนย์อนามัยที่ 2 14 มิ.ย. 2565 08:30- 12:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Cisco Webex
ปิดรับสมัคร0นางสุวรรณี อ่อนทอง0823908073156
740 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 14 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานTrue coffeeเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945344
741 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 14 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389562
742 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลลับแลอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889144
743 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 13 มิ.ย. 2565 13:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัยและวิทยากร
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรม Ad Lib(เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397417
744 บริษัท โอเซน จำกัด 13 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
745 บริษัท โอเซน จำกัด 13 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
746 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 13 มิ.ย. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
747 ศูนย์อนามัยที่ 2 13 มิ.ย. 2565 08:30- 12:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Cisco Webex
ปิดรับสมัคร0นางสุวรรณี อ่อนทอง0823908073155
748 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์ฝึกอบรมภูเก็ต บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดภูเก็ต400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
749 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691200
750 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 4 รุ่นอุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691199
751 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมบุรีรัมย์ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดบุรีรัมย์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469160
752 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ (ฺBN) บริษัทปัญญธารา จำกัด นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469163
753 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครสวรรค์ บริษัท ปัญญธารา จำกัดนครสวรรค์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469120
754 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมลำปาง บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นลำปาง400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691130
755 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครราชสีมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด นครราชสีมา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469153
756 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัทปัญญธารา จำกัด (ฺBG)นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469144
757 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมราษฎร์อุทิศ 54 บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691180
758 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรบุรี บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นเพชรบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691105
759 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมสุราษฎร์ธานี บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นสุราษฎร์ธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
760 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช บริษัท ปัญญธารา จำกัด นครศรีธรรมราช400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469173
761 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเชียงราย บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นเชียงราย400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246910
762 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 13 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัทปัญญธารา จำกัด ( นักศึกษา) นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469143
763 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 13 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศาลาการเปรียญวัดท่าปลาอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889125
764 เทศบาลตำบลบางกระสั้น บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ Zoom
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา0นางสาววัลดา เอี่ยมอดุง080429852519
765 บริษัท โอเซน จำกัด 12 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
766 บริษัท โอเซน จำกัด 12 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
767 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 12 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-บรรยายโดยวิทยากร
Online ผ่านโปรแกรม zoom300อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319514
768 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 12 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
769 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 11 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
770 บริษัท โอเซน จำกัด 11 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
771 บริษัท โอเซน จำกัด 11 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
772 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 11 มิ.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
773 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 10 มิ.ย. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422967
774 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 10 มิ.ย. 2565 13:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัยและวิทยากร
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรม Ad Lib(เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397428
775 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 10 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม อินดิโก้ ภูเก็ต ป่าตองภูเก็ต0นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร081080806132
776 10 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมกรมการแพทย์นนทบุรี0นางสาวปรียานุช เรืองหิรัญวนิช08472929240
777 กรมอนามัย 10 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมกรมการแพทย์ เฉพาะ ผปก.กรมการแพทย์นนทบุรี0น.ส.อารยา วงศ์ป้อม08039744450
778 บริษัท เซ็นทรัล ไฟเนสท์ เทรนนิ่ง จำกัด 10 มิ.ย. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300น.ส.สุกัญญา นิลน้อย063476285210
779 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 10 มิ.ย. 2565 09:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี0นางสิริพร แก้วมหาวงศ์086648188918
780 บริษัท โอเซน จำกัด 10 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
781 บริษัท ชอยส์เทรนนิ่ง จำกัด 10 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
ผู้อบรมจำนวน 100 คน และต้องอยู่ครบตามกิจกรรมที่กรมอนามัยกำหนด ไม่รับบุคคลภายนอกเชียงใหม่200วิไลพร ศิริภัทรนุกุล091808068754
782 บริษัท โอเซน จำกัด 10 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
783 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 10 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (AMAZON)กรุงเทพมหานคร22500นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
784 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเปิดรับสมัคร 30 คน และผู้สัมผัสอาหารต้องเป็นผู้สัมผัสอาหารที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อเท่านั้นชลบุรี0น.ส.ศิริลักษณ์ หอยสังข์089448422966
785 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
786 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 10 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร300นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์09464946642
787 เมืองพัทยา บางละมุง จังหวัดชลบุรี 10 มิ.ย. 2565 08:30- 15:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมศาลาว่าการเมืองพัทยา (เฉพาะผู้ประกอบการในเขตเมืองพัทยา)ชลบุรี0นายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ081686255514
788 เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 10 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ชลบุรี0พจนพร ถานะวุฒิพงค์06434777420
789 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 9 มิ.ย. 2565 14:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเคมปินสกี้(เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397442
790 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 9 มิ.ย. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422976
791 9 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมกรมการแพทย์นนทบุรี0นางสาวปรียานุช เรืองหิรัญวนิช08472929240
792 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 9 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม เดอะ กี รีสอร์ท แอนด์ สปาภูเก็ต0นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร081080806132
793 กรมอนามัย 9 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมกรมการแพทย์ เฉพาะ ผปก.กรมการแพทย์นนทบุรี0น.ส.อารยา วงศ์ป้อม080397444534
794 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 9 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
795 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 9 มิ.ย. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นายชัชชัย อยู่กิ่ม09628561701
796 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 9 มิ.ย. 2565 10:50- 15:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิตชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์080741695452
797 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 9 มิ.ย. 2565 09:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอุบลราชธานี0นางสิริพร แก้วมหาวงศ์086648188930
798 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 9 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำกำแพงเพชร0นายณัฐดนัย วรศรีหิรัญ088280467218
799 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 9 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา(KCC)ฉะเชิงเทรา0นายชินกร ชาตาดี08177519440
800 บริษัท โอเซน จำกัด 9 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
801 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปะทิว จังหวัดชุมพร 9 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมอาภากร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤตชุมพร0จันทิมา ศรเกษตริน09867140490
802 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปะทิว จังหวัดชุมพร 9 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมอาภากร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤตชุมพร0จันทิมา ศรเกษตริน09867140490
803 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 9 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม เดอะ กี รีสอร์ท แอนด์ สปาภูเก็ต0นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร081080806121
804 บริษัท โอเซน จำกัด 9 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
805 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 9 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัย
ผ่านระบบ ZOOM สำหรับบุคคลทั่วไปกรุงเทพมหานคร600นายศุภกร แว่วสอน098-5863866 , 083-1393974 line : cltacademy14
806 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 9 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร400นายระนอง สุขสะอาด061542389535
807 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
808 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
809 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 9 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422962
810 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 9 มิ.ย. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร400นายระนอง สุขสะอาด061542389551
811 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 9 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอนอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889138
812 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 9 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่0อรทัย สุรวัฒนาวรรณ0532591380
813 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 9 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-คลิปวิดิโอของกรมอนามัย
ห้องประชุมย่อย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0นางนฤมล มีแก้ว091825152437
814 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 9 มิ.ย. 2565 08:00- 12:40 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดคลิปวิดิโอการสอนจากวิทยากรกรมอนามัย
ห้องประชุมย่อย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นครศรีธรรมราช0นางนฤมล มีแก้ว091825152459
815 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 8 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
816 เทศบาลนครอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 8 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมตลาด 3 ชั้น 2 เทศบาลนครอุบลราชธานีอุบลราชธานี0นางสาวจารุณี บุญไชย0849102155143
817 กรมอนามัย 8 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมกรมการแพทย์ เฉพาะ ผปก.กรมการแพทย์นนทบุรี0น.ส.อารยา วงศ์ป้อม080397444590
818 เทศบาลตำบลวังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลวังชมภูเพชรบูรณ์0นางสาวสุภาพร แน่นอุดร06269141690
819 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 8 มิ.ย. 2565 09:00- 16:20 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - Line Meeting โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
อบรมออนไลน์ สมุทรปราการ0นางสาวสุธิตา จันทร์เมือง099923957570
820 เทศบาลนครอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 8 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมตลาด 3 ชั้น 2 เทศบาลนครอุบลราชธานีอุบลราชธานี0นางสาวจารุณี บุญไชย0849102155134
821 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 8 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(พารากอน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี089489557511
822 บริษัท โอเซน จำกัด 8 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
823 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เต่างอย จังหวัดสกลนคร 8 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยสกลนคร0วรรณวิไล สูงสังเขตร์096149782848
824 บริษัท โอเซน จำกัด 8 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco7
825 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 8 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
826 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
827 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 8 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
828 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 8 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนครพนม0ศิริวรรณ กำภูศิริ091060709714
829 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 8 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389591
830 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 8 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมโรงพยาบาลน้ำปาดอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889146
831 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 7 มิ.ย. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
832 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 7 มิ.ย. 2565 13:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัยและวิทยากร
สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแลงคาสเตอร์(เท่านั้น)กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397423
833 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 7 มิ.ย. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389592
834 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์086304738366
835 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 7 มิ.ย. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389583
836 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 7 มิ.ย. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นายชัชชัย อยู่กิ่ม09628561701
837 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 มิ.ย. 2565 09:20- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ระบบ Zen Smartlearn อบรมเฉพาะพนักงานในองค์กรเท่านั้น
ระบบ Zen SmartLearn ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานในองค์กรเท่านั้นกรุงเทพมหานคร0น.ส.นพรัตน์ ฤกษ์สันทัด06349149970
838 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 7 มิ.ย. 2565 09:00- 16:20 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - Line Meeting โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย
อบรมออนไลน์ สมุทรปราการ0นางสาวสุธิตา จันทร์เมือง099923957534
839 บริษัท โอเซน จำกัด 7 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
840 บริษัท โอเซน จำกัด 7 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
841 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวอัญชุลี จำลองกุล090995498961
842 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 7 มิ.ย. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
843 เทศบาลเมืองหนองปรือ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 7 มิ.ย. 2565 09:00- ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือชลบุรี0สิบเอกหญิงจันทร์เพ็ญ บำรุงฤทธิ์086005424679
844 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 7 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
845 เทศบาลตำบลห้วยหลัว บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 7 มิ.ย. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลห้วยหลัวสกลนคร0ศรัน หาระมาร061083714345
846 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 7 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389561
847 เทศบาลตำบลวังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 มิ.ย. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลวังชมภูเพชรบูรณ์0นางสาวสุภาพร แน่นอุดร06269141691
848 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 7 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัยอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889139
849 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6 มิ.ย. 2565 14:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม Al Meroz แขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร0วนิดา คงคาโชติ085935881948
850 บริษัท บีเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 6 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เท็นโจ จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร240ทวีวัฒน์ เขียนวิจิตร์083989165627
851 บริษัท บีเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 6 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เท็นโจ จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร240ทวีวัฒน์ เขียนวิจิตร์083989165627
852 บริษัท บีเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 6 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เท็นโจ จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร240ทวีวัฒน์ เขียนวิจิตร์083989165629
853 บริษัท โอเซน จำกัด 6 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
854 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 6 มิ.ย. 2565 09:00- 12:10 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทยฉะเชิงเทรา0นายพีระพล ต่วนภูษา099192599141
855 บริษัท โอเซน จำกัด 6 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
856 บริษัท บีเนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด 6 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เท็นโจ จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร240ทวีวัฒน์ เขียนวิจิตร์083989165629
857 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6 มิ.ย. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
858 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 13:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422938
859 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมสุขุมวิท 117 บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด สมุทรปราการ400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469158
860 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691100
861 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรบุรี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นเพชรบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691190
862 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 6 มิ.ย. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานดังกิ้น โดนัทเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945331
863 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรเกษม 50/4 บริษัท ปัญญธารา จำกัด กรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469122
864 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัทปัญญธารา จำกัด อุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469142
865 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมราษฎร์อุทิศ 54 บริษัท ปัญญธารา จำกัดกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469192
866 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรเกษม 50/4 บริษัท ปัญญธารา จำกัด กรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469142
867 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัทปัญญธารา จำกัด จำนวน 4 รุ่นอุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691191
868 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครราชสีมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด นครราชสีมา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469155
869 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมบุรีรัมย์ บริษัท ปัญญธารา จำกัดบุรีรัมย์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469153
870 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัทปัญญธารา จำกัด ( นักศึกษา) นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469123
871 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 6 มิ.ย. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล รูปแบบOnline ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช บริษัท ปัญญธารา จำกัด นครศรีธรรมราช400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469157
872 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 6 มิ.ย. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่าอุตรดิตถ์0นางสาวกุลวนิดา ใบบัว092494889131
873 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664415
874 บริษัท โอเซน จำกัด 5 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
875 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 5 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-บรรยายโดยวิทยากร
Online ผ่านโปรแกรม zoom300อาภาพร รุจิระเศรษฐ08194831957
876 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664410
877 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664412
878 บริษัท โอเซน จำกัด 5 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
879 กรมอนามัย 5 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช18
880 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 5 มิ.ย. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
881 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664412
882 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 4 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
883 บริษัท โอเซน จำกัด 4 มิ.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
884 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
885 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
886 บริษัท โอเซน จำกัด 4 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
887 กรมอนามัย 4 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
888 กรมอนามัย 4 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
889 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 4 มิ.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
890 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3 มิ.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงเรียนศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร500อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319535
891 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664410
892 บริษัท โอเซน จำกัด 3 มิ.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
893 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
894 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664410
895 บริษัท โอเซน จำกัด 3 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
896 กรมอนามัย 3 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช4
897 กรมอนามัย 3 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช4
898 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 มิ.ย. 2565 08:30- 13:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
899 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664410
900 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 2 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด06154238950
901 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2 มิ.ย. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300นายชัชชัย อยู่กิ่ม09628561701
902 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 มิ.ย. 2565 12:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมทัณทสถานหญิงเชียงใหม่เชียงใหม่0อรทัย สุรวัฒนาวรรณ0532591380
903 บริษัท โอเซน จำกัด 2 มิ.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
904 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664413
905 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
906 บริษัท โอเซน จำกัด 2 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูในชื่อบริษัทช่องแรก) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco4
907 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 2 มิ.ย. 2565 09:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัย
ผ่านระบบ ZOOM สำหรับบุคคลทั่วไป300นายศุภกร แว่วสอน098-5863866 , 083-1393974 line : cltacademy66
908 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 2 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ สื่อสารผ่านระบบ google meet (เฉพาะผู้ประกอบการภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์พิษณุโลก0นางสาวปรางค์นรินทร์ ศรทะเดช099737665211
909 กรมอนามัย 2 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช5
910 กรมอนามัย 2 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช4
911 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 2 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Webex
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีจันทบุรี0นางสาวรัษฎาวัลย์ โพธิขันธ์0879903455195
912 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 มิ.ย. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
913 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 2 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389562
914 เทศบาลตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2 มิ.ย. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะลำปาง0ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์09314080540
915 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 2 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389571
916 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน นครศรีธรรมราช0นายพิสันต์ เพชราภรณ์089867940041
917 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 มิ.ย. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
918 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664412
919 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-E-learning
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรู๊ป จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร0นางสาวอินทิพร ทนุกุล06129664411
920 บริษัท โอเซน จำกัด 1 มิ.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco10
921 บริษัท โอเซน จำกัด 1 มิ.ย. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
922 กรมอนามัย 1 มิ.ย. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
923 กรมอนามัย 1 มิ.ย. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
924 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 1 มิ.ย. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389565
925 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 31 พ.ค. 2565 14:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร0วนิดา คงคาโชติ085935881944
926 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 31 พ.ค. 2565 13:00- 15:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมตลาดนัดดอนปรู ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี0ขนิษฐา สุนพคุณศรี085295422483
927 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 31 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD-8)นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861759
928 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 31 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389580
929 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสวนสาธารณะหนองแบนสกลนคร0นางสาวขวัญใจ ทันบุญ089573386850
930 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 31 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนเพชรเกษม ออนไลน์ผ่าน google meetกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861742
931 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 31 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนพระราม 2 ออนไลน์ผ่าน google meetกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง08580786170
932 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 31 พ.ค. 2565 09:45- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิตชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์080741695445
933 บริษัท โอเซน จำกัด 31 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco4
934 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 31 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD-7)นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861757
935 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล บางละมุง จังหวัดชลบุรี 31 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองปลาไหลชลบุรี0นางสาวเด่นนภา หอมดี061551422234
936 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 31 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสวนสาธารณะหนองแบนสกลนคร0นางสาวขวัญใจ ทันบุญ089573386850
937 กรมอนามัย 31 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
938 กรมอนามัย 31 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช1
939 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 31 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนพระราม 2กรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง08580786170
940 เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง จังหวัดตรัง 31 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครตรังตรัง0นายศุภณัฐ ทองสม08965086651
941 บริษัท โอเซน จำกัด 31 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
942 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 31 พ.ค. 2565 08:30- 13:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
943 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 30 พ.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422955
944 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (AMAZON)กรุงเทพมหานคร22500นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
945 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD- 5) นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861764
946 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD-6) นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861768
947 กรมอนามัย 30 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมกรมอนามัย (ตลาดนัด กรมอนามัย)นนทบุรี0น.ส.อารยา วงศ์ป้อม080397444529
948 เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง จังหวัดตรัง 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครตรังตรัง0นายศุภณัฐ ทองสม08965086652
949 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนรังสิตปทุมธานี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861737
950 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนสำโรงกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861782
951 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 101 ออนไลน์ผ่าน google meetนนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861767
952 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 102 (ออนไลน์ผ่าน gooogle meet)นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861749
953 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห้อง 103 ออนไลน์ผ่าน google meetนนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861774
954 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD-3) นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861729
955 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD-4)นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861751
956 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 30 พ.ค. 2565 09:00- 17:05 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิตชัยภูมิ0สุภวิทย์ บุญขันธ์080741695420
957 กรมอนามัย 30 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช8
958 เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง จังหวัดตรัง 30 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครตรังตรัง0นายศุภณัฐ ทองสม08965086650
959 กรมอนามัย 30 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช4
960 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนรังสิตปทุมธานี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861735
961 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 30 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนหาดใหญ่สงขลา200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861732
962 บริษัท โอเซน จำกัด 30 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco6
963 บริษัท โอเซน จำกัด 30 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco2
964 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 30 พ.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
965 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 30 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 062591422957
966 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 29 พ.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945346
967 กรมอนามัย 29 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช2
968 กรมอนามัย 29 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
969 บริษัท โอเซน จำกัด 29 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco11
970 บริษัท โอเซน จำกัด 29 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco0
971 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 29 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945347
972 มหาวิทยาลัยพะเยา 29 พ.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมชั้น 1 อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา0อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์06519898240
973 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 29 พ.ค. 2565 08:00- 14:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย+วิทยากร
Online ผ่านโปรแกรม zoom550อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319518
974 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 29 พ.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
975 มหาวิทยาลัยพะเยา 28 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมชั้น 1 อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยาพะเยา0อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์06519898240
976 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 28 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892895
977 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 28 พ.ค. 2565 12:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย+วิทยากร
Online ผ่านโปรแกรม zoom250อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319541
978 บริษัท โอเซน จำกัด 28 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco17
979 บริษัท โอเซน จำกัด 28 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco1
980 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 28 พ.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
981 กรมอนามัย 28 พ.ค. 2565 07:00- 20:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดชhttps://lin.ee/X4uXG1H95
982 กรมอนามัย 28 พ.ค. 2565 07:00- 20:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai อบรมออนไลน์ผ่าน link https://mooc.anamai.moph.go.th0นายเอกชัย ชัยเดชhttps://lin.ee/X4uXG1H24
983 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 27 พ.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (OR)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
984 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 27 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD-2)นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861758
985 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 27 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนบางกะปิกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861735
986 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 27 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนนครสวรรค์นครสวรรค์200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861734
987 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 27 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนชลบุรีชลบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861728
988 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 27 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนเพชรบุรีเพชรบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861722
989 เทศบาลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 27 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครนนทบุรีนนทบุรี0นางสาวพัฒรพี สังข์ทอง02 589 0500 ต่อ 120711
990 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 27 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (OR)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
991 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 27 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ออนไลน์ผ่าน google meet (COD-1)นนทบุรี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861771
992 บริษัท โอเซน จำกัด 27 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco38
993 บริษัท โอเซน จำกัด 27 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco7
994 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 27 พ.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร300นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์09464946648
995 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 27 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
996 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 27 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0สิริพร คงตาล084624807136
997 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 27 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสวนสาธารณหนองดินจี่สกลนคร0ไพโรจน์ เกษรศรี08105818470
998 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 27 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสวนสาธารณหนองดินจี่สกลนคร0ไพโรจน์ เกษรศรี08105818470
999 เทศบาลเมืองพิชัย เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 27 พ.ค. 2565 08:30- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปางลำปาง0นางสาวรวิภา เรือนหล้า063336898945
1000 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 27 พ.ค. 2565 08:00- 15:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่0อรทัย สุรวัฒนาวรรณ0532591380
1001 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 26 พ.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 062591422958
1002 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต 26 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม อมารี ภูเก็ตภูเก็ต0นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร081080806123
1003 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 26 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1004 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-google meet
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861726
1005 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนสะพานควายกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861725
1006 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861738
1007 เทศบาลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 26 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครนนทบุรีนนทบุรี0นางสาวพัฒรพี สังข์ทอง02 589 0500 ต่อ 12077
1008 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 26 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อของกรมอนามัย
ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)กรุงเทพมหานคร600นายศุภกร แว่วสอน098-5863866 , 083-1393974 line : cltacademy8
1009 เทศบาลตำบลในเมือง สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 26 พ.ค. 2565 09:00- 15:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง (ห้องประชุมใหญ่)สุโขทัย0จ่าเอก ศุภชัย เรือนศิลา055641110 ต่อ 13 0
1010 เทศบาลตำบลในเมือง สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 26 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลในเมือง ชั้น 2 สุโขทัย0จ่าเอก ศุภชัย เรือนศิลา055641110 ต่อ 130
1011 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนคลองสานกรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861732
1012 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861744
1013 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนลำปางลำปาง200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดูทอง085807861728
1014 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนนครราชสีมานครราชสีมา200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861739
1015 เทศบาลเมืองปากแพรก เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 26 พ.ค. 2565 09:00- ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปากแพรกกาญจนบุรี0นิภา ชะเอม095494601952
1016 เทศบาลตำบลจักราช จักราช จังหวัดนครราชสีมา 26 พ.ค. 2565 09:00- ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลจักราชนครราชสีมา0นางนันทิชา ขวัญเกตุ09858662450
1017 บริษัท โอเซน จำกัด 26 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco20
1018 บริษัท โอเซน จำกัด 26 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
1019 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 26 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389567
1020 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 26 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสมาคมไหหนำ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1021 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 26 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0สิริพร คงตาล084624807138
1022 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 26 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945344
1023 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 26 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422954
1024 เทศบาลเมืองพิชัย เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 26 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปางลำปาง0นางสาวรวิภา เรือนหล้า063336898936
1025 เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 26 พ.ค. 2565 08:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครแหลมฉบังชลบุรี0นางสาวเฉลิมชนม์ กมลอินทร์095342551440
1026 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 26 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480201
1027 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 25 พ.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1028 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 25 พ.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945342
1029 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 25 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389524
1030 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 25 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี นาโยง จังหวัดตรัง 25 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม อบต.นาหมื่นศรีตรัง0นายสมชาย นิลละออ081536522830
1032 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 25 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(พารากอน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี089489557549
1033 บริษัท โอเซน จำกัด 25 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco11
1034 บริษัท โอเซน จำกัด 25 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco9
1035 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 25 พ.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตสาทรกรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1036 เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 25 พ.ค. 2565 08:30- 17:10 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลหว้านใหญ่มุกดาหาร0วิภารัตน์ น้อยทรง08997480651
1037 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 25 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลนครพิษณุโลกพิษณุโลก0สิริพร คงตาล084624807134
1038 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 25 พ.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชมรม อสม. อำเภอเซกาบึงกาฬ0นางสาวจริญา บุดพา066161599355
1039 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 25 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945340
1040 เมืองพัทยา บางละมุง จังหวัดชลบุรี 25 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อย(เฉพาะพนักงานของโรงแรม)ชลบุรี0นายปุริศร์วัชร์ เพ็ญภูมิ081686255564
1041 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 25 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัทปัญญธารา จำกัด (นักศึกษา) จำนวน 2 รุ่นนนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691115
1042 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 25 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด065414354634
1043 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 24 พ.ค. 2565 14:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเฉพาะของห้างสยามพารากอนกรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397433
1044 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 24 พ.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945344
1045 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 24 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389596
1046 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์086304738368
1047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 24 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อวีดีทัศน์ของกรมอนามัย+วิทยากร
Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team250อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319521
1048 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 24 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ 1นครสวรรค์0นางสาวอารีวัลย์ อินทรอาษา088293907019
1049 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 24 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนจรัญสนิทวงศ์กรุงเทพมหานคร200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861724
1050 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 24 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ศูนย์การเรียนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861726
1051 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 24 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมร้านอาหารลานข้าวสตูล0นางสุภัทร กาญจนกำเนิด061972841919
1052 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ถลาง จังหวัดภูเก็ต 24 พ.ค. 2565 12:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสนง.องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีภูเก็ต0นางสาวปริณดา บุญทองขาว09442561684
1053 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 24 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลนาเหล่าหนองบัวลำภู0มหศักดิ์ ฆ้องคำ06564235470
1054 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 24 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวนิราภรณ์ เตรียมพิทักษ์095594322264
1055 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 24 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเฉพาะพนักงานโรงแรมมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397430
1056 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 24 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1057 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 24 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่นขอนแก่น200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861734
1058 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 24 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อุดรธานีอุดรธานี200นางสาวฉันทนัทธ์ รอดทอง085807861728
1059 บริษัท โอเซน จำกัด 24 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
1060 บริษัท โอเซน จำกัด 24 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco3
1061 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 24 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1062 เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 24 พ.ค. 2565 08:30- 12:50 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลหว้านใหญ่มุกดาหาร0วิภารัตน์ น้อยทรง08997480655
1063 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 24 พ.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชมรม อสม. อำเภอเซกาบึงกาฬ0นางสาวจริญา บุดพา066161599340
1064 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 24 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
1065 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 24 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ 1นครสวรรค์0นางสาวอารีวัลย์ อินทรอาษา088293907019
1066 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 24 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด065414354697
1067 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 24 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480201
1068 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 23 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมตลาดนัดเจริญทรัพย์ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี0ขนิษฐา สุนพคุณศรี085295422469
1069 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 23 พ.ค. 2565 12:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์กรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
1070 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 23 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (AMAZON)กรุงเทพมหานคร30000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1071 บริษัท โอเซน จำกัด 23 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco8
1072 บริษัท โอเซน จำกัด 23 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen999
1073 บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด 23 พ.ค. 2565 09:00- 14:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ระบบ Microsoft Team โดยเปิดสื่อ
MS Team : เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมระดับทีมผู้จัดการร้านจำนวน 40 คนเท่านั้นและต้องอบรมจนครบทุกรายวิชากรุงเทพมหานคร0นางสาวโศรดา ศรีสมบัติ081913876839
1074 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 23 พ.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1075 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 23 พ.ค. 2565 08:30- 13:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับผู้ประกอบการHomepro)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945331
1076 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 13:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422920
1077 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพัทยา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นชลบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691108
1078 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมฉะเชิงเทรา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดฉะเชิงเทรา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469174
1079 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรเกษม 50/4 บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี06419246913
1080 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมสุขุมวิท 117 บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นสมุทรปราการ400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469180
1081 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรเกษม 50/4 บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นกรุงเทพมหานคร400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469164
1082 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครสวรรค์ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด นครสวรรค์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691100
1083 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอยุธยา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด พระนครศรีอยุธยา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691100
1084 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัทออลล์เทรนนิ่ง จำกัดอุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469162
1085 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศุนย์ฝึกอบรมนครราชสีมา บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดนครราชสีมา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469155
1086 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมบุรีรัมย์ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดบุรีรัมย์400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469132
1087 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ปัญญธารา จำกัด ขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469125
1088 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพัทยา บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นชลบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469178
1089 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช บริษัท ปัญญธารา จำกัดนครศรีธรรมราช400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469166
1090 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเชียงราย บริษัทปัญญธารา จำกัดเชียงราย400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469157
1091 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 23 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมขอนแก่น บริษัท ปัญญธารา จำกัด จำนวน 2 รุ่นขอนแก่น400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691191
1092 บริษัท โอเซน จำกัด 22 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen993
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Metting
วิทยากรอบรมผ่านระบบ Zoom ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา0นายทวีศักดิ์ ครูเรืองปัญญา089525451115
1094 บริษัท โอเซน จำกัด 22 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen991
1095 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 22 พ.ค. 2565 08:35- 12:35 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครสกลนคร500นางสาว จณิศาพัศ ทองกระสีสาโรจ์065373368817
1096 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 22 พ.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
1097 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 22 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480201
1098 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 21 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892891
1099 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 21 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวพันทิตา เฉลิมพนาพันธ์086304738354
1100 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 21 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อบรมออนไลน์และอบรมที่สถานที่จัดอบรม)กรุงเทพมหานคร450คุณ ไพโรจน์ คลี่ฉายา(ฟร้อนท์)084-29686210
1101 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 21 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อบรมออนไลน์และอบรมที่สถานที่จัดอบรม)กรุงเทพมหานคร800คุณ ไพโรจน์ คลี่ฉายา(ฟร้อนท์)084-29686210
1102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 21 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมศูนย์อาหาร บริษัท TOT (แจ้งวัฒนะ)นนทบุรี500อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319574
1103 กรมอนามัย 21 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช1
1104 บริษัท โอเซน จำกัด 21 พ.ค. 2565 09:00- 16:40 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen997
1105 บริษัท โอเซน จำกัด 21 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen991
1106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 21 พ.ค. 2565 08:35- 16:35 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครสกลนคร800นางสาว จณิศาพัศ ทองกระสีสาโรจ์065373368819
1107 มหาวิทยาลัยพายัพ 21 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ระบบ Zoom online
วิทยากรออนไลน์จากสำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้เข้าอบรมออนไลน์จากที่ใดก็ได้เชียงใหม่250ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล085036130699
1108 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 21 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสารภี ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครสงขลาสงขลา0อุดมลักษณ์ บุญนวล08282213031
1109 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 21 พ.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร850วนิดา คงคาโชติ092587571213
1110 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 21 พ.ค. 2565 08:30- 14:01 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร450วนิดา คงคาโชติ092587571298
1111 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 21 พ.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
1112 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 21 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480202
1113 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 20 พ.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945342
1114 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 20 พ.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422976
1115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 20 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบ.โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ปทุมธานี500อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319514
1116 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 20 พ.ค. 2565 12:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์กรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
1117 เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 20 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมชั้น1 เทศบาลเมืองหนองคายหนองคาย0วีรวัฒน์ สิริลักขณาภรณ์06526599280
1118 เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 20 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาดสระแก้ว0นาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์0951953292/09247997949
1119 กรมอนามัย 20 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช2
1120 บริษัท โอเซน จำกัด 20 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen994
1121 บริษัท โอเซน จำกัด 20 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen991
1122 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 20 พ.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเปรมประชากร สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1123 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 20 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1124 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 20 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน062591422966
1125 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 20 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
1126 เทศบาลตำบลป่าตาล ขุนตาล จังหวัดเชียงราย 20 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมในสถานที่จัดการอบรม โดยเปิดสื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาลเชียงราย0นางธนิษตา หมั่นงาน086994111617
1127 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 20 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480201
1128 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 19 พ.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 19 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมบริษัท เฌอมิมน์ จำกัดกรุงเทพมหานคร500อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319514
1130 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 19 พ.ค. 2565 13:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภุูมิ แอร์พอร์ตสมุทรปราการ0นางทิพวรรณ สุวรรณทอง0238959802
1131 บริษัท เซ็นทรัล ไฟเนสท์ เทรนนิ่ง จำกัด 19 พ.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300น.ส.สุกัญญา นิลน้อย063476285215
1132 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 19 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร400นายระนอง สุขสะอาด065414354632
1133 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 19 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1134 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 19 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อการอบรมของกรมอนามัย
เดอะมอลล์(งามวงศ์วาน)กรุงเทพมหานคร300วิภารัตน์ ไวยคะณี089489557529
1135 กรมอนามัย 19 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช19
1136 กรมอนามัย 19 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช0
1137 กรมอนามัย 19 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
1138 บริษัท โอเซน จำกัด 19 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen9914
1139 บริษัท โอเซน จำกัด 19 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen991
1140 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 19 พ.ค. 2565 08:30- 13:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting
-กรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1141 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 19 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่อของกรมอนามัย
ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)กรุงเทพมหานคร300นายศุภกร แว่วสอน098-5863866 , 083-1393974 line : cltacademy166
1142 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 19 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร0นางวิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ020351861 ต่อ 40
1143 เทศบาลตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 19 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลดงป่าคำพิจิตร0ฉัตรกุล เพชรรัตน์09666519147
1144 บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 19 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล - ผ่านโปรแกรม zoom
บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ชั้น 11กรุงเทพมหานคร300นายแบงค์ พงษ์ขยัน 062591422932
1145 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19 พ.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับพนักงานStarbucksเท่านั้น)นนทบุรี200นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945333
1146 เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 19 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมหอประชุมชั้น1 เทศบาลเมืองหนองคายหนองคาย0วีรวัฒน์ สิริลักขณาภรณ์06526599280
1147 เทศบาลตำบลคลองหาด คลองหาด จังหวัดสระแก้ว 19 พ.ค. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาดสระแก้ว0นาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์0951953292/092479979428
1148 เทศบาลตำบลป่าตาล ขุนตาล จังหวัดเชียงราย 19 พ.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-การจัดการอบรมในสถานที่จัดการอบรม โดยเปิดสื่อวีดิทัศน์ที่กรมอนามัยจัดทำ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาลเชียงราย0นางธนิษตา หมั่นงาน086994111633
1149 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 19 พ.ค. 2565 08:15- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุม อสม. อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬบึงกาฬ0นางสาวจริญา บุดพา066161599321
1150 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 19 พ.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลคลองหาดสระแก้ว0นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี08633770730
1151 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา กุดชุม จังหวัดยโสธร 19 พ.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนายโสธร0นางนิยม คำแสน04578915834
1152 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา กุดชุม จังหวัดยโสธร 19 พ.ค. 2565 08:00- 13:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนายโสธร0นางนิยม คำแสน04578915860
1153 เทศบาลตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 19 พ.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลราไวย์ภูเก็ต0สุภาวดี สันติกูล084195710826
1154 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 18 พ.ค. 2565 14:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมเฉพาะของห้างสยามพารากอนกรุงเทพมหานคร2000นายศุภกร แว่วสอน083139397437
1155 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 18 พ.ค. 2565 14:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1156 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 18 พ.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945350
1157 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 18 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร15000นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1158 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 18 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภุูมิ แอร์พอร์ตสมุทรปราการ0นางทิพวรรณ สุวรรณทอง0238959802
1159 กรมอนามัย 18 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช10
1160 กรมอนามัย 18 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
1161 บริษัท โอเซน จำกัด 18 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen995
1162 บริษัท โอเซน จำกัด 18 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen993
1163 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 18 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1164 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 18 พ.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลงบึงกาฬ0นางสาวจริญา บุดพา066161599355
1165 เทศบาลตำบลดงป่าคำ เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 18 พ.ค. 2565 08:30- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลดงป่าคำพิจิตร0ฉัตรกุล เพชรรัตน์096665191436
1166 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 18 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด065414354643
1167 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 18 พ.ค. 2565 08:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโคโค่ เจ้าพระยากรุงเทพมหานคร500อาภาพร รุจิระเศรษฐ081948319531
1168 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 18 พ.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมตลาดจริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่เชียงใหม่0อรทัย สุรวัฒนาวรรณ0532591380
1169 เทศบาลตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 18 พ.ค. 2565 08:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมเทศบาลตำบลราไวย์ภูเก็ต0สุภาวดี สันติกูล084195710821
1170 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 17 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด061542389599
1171 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 17 พ.ค. 2565 13:00- 17:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวอัญชุลี จำลองกุล090995498970
1172 บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 17 พ.ค. 2565 12:00- 15:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมโรงแรม โฮเทลมิวส์ กรุงเทพฯ หลังสวนกรุงเทพมหานคร321นางสาวศิริพร เพิ่มพูล08911513007
1173 บริษัท เซ็นทรัล ไฟเนสท์ เทรนนิ่ง จำกัด 17 พ.ค. 2565 12:00- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -จัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้วิธีการอบรมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
ผู้บริหารหลักสูตรจะเปิดวีดีทัศน์ และควบคุมการอบรม ณ อาคารเซ็นทรัลสีลม ชั้น ๒ ห้อง ETHIC เลขที่ ๓๐๖ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐กรุงเทพมหานคร300น.ส.สุกัญญา นิลน้อย063476285232
1174 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 17 พ.ค. 2565 09:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom meeting -สื่อการสอนจากกรมอนามัย
บริษัท โออิชิ จำกัด(มหาชน)- Inhouse training เฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร0นางสาวอัญชุลี จำลองกุล090995498953
1175 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 17 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-โปรมแกรมซูม (Zoom meeting)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (บ. เอ็มเค)กรุงเทพมหานคร20250นางสาวชุตินันท์ ลิ้มสมบัติ09227829560
1176 กรมอนามัย 17 พ.ค. 2565 09:00- ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช6
1177 กรมอนามัย 17 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช1
1178 บริษัท โอเซน จำกัด 17 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen998
1179 บริษัท โอเซน จำกัด 17 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen992
1180 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 17 พ.ค. 2565 08:30- 17:50 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลงบึงกาฬ0นางสาวจริญา บุดพา066161599340
1181 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 17 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Microsoft Team
หน่วยจัดอบรม บริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัดกรุงเทพมหานคร200นายระนอง สุขสะอาด065414354673
1182 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 17 พ.ค. 2565 08:30- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1183 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 17 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480201
1184 กรมอนามัย 16 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
1185 กรมอนามัย 16 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช4
1186 บริษัท โอเซน จำกัด 16 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen992
1187 บริษัท โอเซน จำกัด 16 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen990
1188 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (BN) จำนวน 2 รุ่น นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691198
1189 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด (BG)นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469155
1190 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมเพชรบุรี บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด จำนวน 2 รุ่นเพชรบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี0641924691118
1191 บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมภูเก็ต บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัดภูเก็ต400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469130
1192 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมอุดรธานี บริษัทปัญญธารา จำกัด อุดรธานี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469129
1193 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัท ปัญญธารา จำกัด (BN) นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469197
1194 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมหาดใหญ่ บริษัทปัญญธารา จำกัดสงขลา400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469144
1195 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมนครศรีธรรมราช บริษัท ปัญญธารา จำกัดนครศรีธรรมราช400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469191
1196 บริษัท ปัญญธารา จำกัด 16 พ.ค. 2565 08:30- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Online ผ่าน Application All Learning ขอสงวนสิทธิ์อบรมเฉพาะพนักงานภายในองค์กรเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ บริษัทปัญญธารา จำกัด (นักศึกษา)นนทบุรี400นางสาว สายรุ้งรัตน์ แสงมณี064192469120
1197 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 16 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480201
1198 กรมอนามัย 15 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช1
1199 กรมอนามัย 15 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช3
1200 บริษัท โอเซน จำกัด 15 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen991
1201 บริษัท โอเซน จำกัด 15 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen991
1202 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 15 พ.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
1203 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 พ.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑล0สังวาลย์ ธรรมษา0819043028256
1204 บริษัท เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จำกัด 15 พ.ค. 2565 05:00- 23:55 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ผ่านระบบ Moodle
ร้าน เอสแอนด์พี กลุ่มสาขาใน กทม.และปริมณฑลกรุงเทพมหานคร0สังวาลย์ ธรรมษา08190430286
1205 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 15 พ.ค. 2565 00:00- 23:55 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ของกรมอนามัย
บมจ.สยามแม็คโคร ทั่วประเทศ0ธัญญพร รื่นพานิชย์08657480201
1206 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 14 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
1207 กรมอนามัย 14 พ.ค. 2565 09:00- 17:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช2
1208 บริษัท โอเซน จำกัด 14 พ.ค. 2565 09:00- 16:35 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen994
1209 บริษัท โอเซน จำกัด 14 พ.ค. 2565 09:00- 16:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00
เรียนออนไลน์ จัดให้เป็นรายบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (เข้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายวงศ์วิศว์ ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @zen991
1210 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 14 พ.ค. 2565 08:30- 12:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร0นางสาววันทนา ณะกองโย020351862 ต่อ 40
1211 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 14 พ.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250ไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
1212 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 13 พ.ค. 2565 14:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ใช้สื่อของกรมอนามัย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำหรับนักศึกษาของสถาบัน)นนทบุรี0นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ099149945340
1213 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 13 พ.ค. 2565 13:30- 17:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-MS Team
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซีกรุงเทพมหานคร300นายฐิติวัฒน์ พรพิบูลย์094649466417
1214 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 13 พ.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-สื่ิอการสอนกรมอนามัย
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร3000นายศุภกร แว่วสอน083139397451
1215 กรมอนามัย 13 พ.ค. 2565 09:00- 12:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ผ่านระบบ MOOC Anamai ของกรมอนามัย
ระบบ MOOC Anamai0นายเอกชัย ชัยเดช2
1216 บริษัท โอเซน จำกัด 13 พ.ค. 2565 09:00- 09:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร (บุคคลภายนอกใช้โค้ดส่วนลดคลิกดูจากรายละเอียด) รายงานตัวได้ 3 รอบ 9.00 12.00 17.00