วันที่อบรม

หลักสูตร
หน่วยฝึกอบรม
จังหวัด
6698 รายการ
หน้า
แสดง


ลำดับที่ หน่วยงานจัดการอบรม วันที่ เวลา หลักสูตร วิธีการจัดการอบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน (บาท) ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ผู้เข้าอบรม (คน)
1 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 3 ก.ย. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
2 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 3 ก.ย. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
3 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ก.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร464นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco12
4 บริษัท โอเซน จำกัด 1 ก.ย. 2565 09:00- 18:00 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-ออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning เปิดรับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร อบรมได้แล้วตั้งวันที่ 1 มกราคม 65 เป็นต้นไป
เรียนออนไลน์ เข้าระบบเฉพาะบุคคล ผ่านเว็บระบบ E-Learning (ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพเพิ่ม) รับทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร199นายธีรเดช ศุภสมบูรณ์0955366539 ไลน์ไอดี: @meco15
5 เทศบาลตำบลบางเสร่ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 31 ส.ค. 2565 08:30- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ชลบุรี0ฐิตมณี ศิริโนนรัง08328442450
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 30 ส.ค. 2565 08:30- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมในสถานที่จัดอบรมห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด (หาดทรายแก้ว)ระยอง0ว่าที่ร้อยตรี ธรรมฤทธิ์ ขาวนวล08683338920
7 เทศบาลตำบลบางเสร่ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 30 ส.ค. 2565 08:30- 16:40 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-เปิดสื่อวิดีทัศน์ของกรมอนามัยในห้องอบรม
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ชลบุรี0ฐิตมณี ศิริโนนรัง08328442450
8 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 28 ส.ค. 2565 08:00- 16:30 ผู้ประกอบกิจการอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)500นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
9 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 27 ส.ค. 2565 13:00- 16:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890
10 บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด 27 ส.ค. 2565 08:00- 12:30 ผู้สัมผัสอาหารอบรมแบบดิจิทัล
-อบรมแบบดิจิทัล -Zoom Meeting คลิปกรมอนามัย+วิทยากร
บริษัท เจริญพัฒนาสุข จำกัด (ห้องประชุมดิจิทัล)250นายไพชยนต์ เลิศสินไพศาล08519892890